KS2100 TP AC

REKLAMA
REKLAMA
Typ: płaski
Długość: 2018 mm
Szerokość: 1037 mm
Wysokość: 89 mm
Powierzchnia brutto: 2,091 m²
Powierzchnia czynna (apertury): 1,827 m²
Pojemność cieczowa: 1,1 l
Waga: 37 kg
Sprawność optyczna: 81 %
Współczynnik strat A1: 3,247 W/(m²K)
Współczynnik strat A2: 0,02 W/(m²K²)
Gwarancja: 10 lat
Certyfiakt:  Solar Keymark