Sejmowe komisje przyjęły projekt nowelizacji ustawy o OZE

Sejmowe komisje przyjęły projekt nowelizacji ustawy o OZE
Sejm RP

W Sejmie rozpoczęło się procedowanie projektu kompleksowej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Wczoraj odbyło się połączone posiedzenie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas posiedzenia przeprowadzono pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, któremu na etapie wcześniejszych prac w rządzie nadano numer UC99 (Rada Ministrów przyjęła projekt jeszcze w kwietniu br.).

Podczas pierwszego czytania wątpliwości dotyczące nowych przepisów zgłaszało niemal wyłącznie sejmowe biuro legislacyjne. Sejmowi prawnicy mieli wiele zastrzeżeń dotyczących spójności zapisów zawartych w projekcie nowelizacji. Brakowało natomiast zaangażowania posłów.

REKLAMA

Projekt nowelizacji ustawy o OZE został ostatecznie przyjęty podczas pierwszego czytania przy braku głosów przeciwko. Teraz trafi do drugiego czytania.

Czego dotyczy nowelizacja?

Projekt kompleksowej nowelizacji ustawy o OZE został opracowany w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Jego zadaniem jest przede wszystkim wdrożenie do polskiego prawa przepisów z unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED II). Zgodnie z prawem UE państwa członkowskie powinny były transponować je do krajowych regulacji do połowy 2021 roku. Dalsza zwłoka w ich wdrożeniu grozi skierowaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

REKLAMA

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o OZE, który obecnie jest przedmiotem prac w Sejmie, obejmuje zagadnienia z zakresu m.in.:

  • odnawialnego ciepłownictwa i chłodnictwa,
  • rozszerzenia systemu gwarancji pochodzenia,
  • umów PPA,
  • hybrydowych instalacji OZE,
  • utworzenia Krajowego Punktu Kontaktowego OZE,
  • uproszczenia procedur administracyjnych, w tym zwolnienia z pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kW,
  • wprowadzenia modelu handlu energią określanego jako peer-to-peer,
  • nowych zasad funkcjonowania klastrów energii, które mają uatrakcyjnić tę formę działalności na rynku energii.

Więcej na temat założeń najnowszego projektu nowelizacji ustawy o OZE w artykule: Rząd przyjął nowelizację ustawy o OZE.

Do projektu nowelizacji zostały ponadto dodane przepisy zakładające wdrożenie koncepcji tzw. prosumenta lokatorskiego. Więcej na ten temat w artykule: Prosument lokatorski wkrótce w Sejmie. Jak będzie rozliczany?.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.