Prosument lokatorski wkrótce w Sejmie. Jak będzie rozliczany?

Prosument lokatorski wkrótce w Sejmie. Jak będzie rozliczany?
ABB

Po przyjęciu przez rząd projektu nowych regulacji w zakresie prosumenta lokatorskiego czekają one na rozpatrzenie przez parlament. Nowa koncepcja ma sprawić, że inwestycje w prosumencką fotowoltaikę w budynkach wielorodzinnych staną się bardziej atrakcyjne niż zapewniały to dotychczasowe przepisy.

W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projekt zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii, do której mają zostać dodane przepisy na temat tzw. prosumenta lokatorskiego.

Jak tłumaczy resort rozwoju, przyjęty przez rząd projekt przepisów zakłada, że spółdzielnia czy wspólnota mieszkaniowa – działająca dotychczas jako prosument indywidualny, którego mikroinstalacja przyłączona jest do części wspólnej budynku wielolokalowego – będzie otrzymywała całość wynagrodzenia za energię na wskazane przez siebie konto. To ma zapewnić większą rentowność tego rodzaju inwestycji w mikroinstalacje niż dotychczasowe możliwości rozliczeń zapisane w ustawie o OZE.

REKLAMA

Tak będzie rozliczany prosument lokatorski

Nadwyżki niewykorzystanej na miejscu energii – powstające w sytuacji, gdy energii wytworzonej w ciągu godziny jest więcej niż zużytej przez prosumenta lokatorskiego w tym samym czasie – będą przekazywane przez sprzedawcę na depozyt prosumencki z uwzględnieniem średniej miesięcznej ceny rynkowej – a od 1 lipca 2024 r. będą rozliczane po cenie godzinowej zgodnie ze zmianami w systemie net-billingu wynikającymi z ustawy o OZE.

Uzyskane w ten sposób wynagrodzenie dla prosumenta lokatorskiego za nadwyżki energii oddanej do sieci ma być wypłacane w 100% na wskazane konto na koniec danego okresu rozliczeniowego.

Wypłacone środki prosument lokatorski będzie mógł przeznaczyć na:

  • rozliczenie zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej;
  • obniżenie opłat (np. fundusz remontowy, energia elektryczna, ciepło, gaz, administracja, sprzątanie) związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku, na którym jest umiejscowiona instalacja OZE;
  • obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w innych budynkach o przeważającej funkcji mieszkalnej, których części wspólne są zarządzane przez tego prosumenta.

Prosument lokatorski – warunki

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje, że skorzystać z tego modelu rozliczeń będą mogli właściciele mikroinstalacji znajdujących się na budynku wielolokalowym – instalowanych nie tylko na dachu, ale także na balkonie czy na elewacji (istotne jest, aby budynek posiadał przeważającą funkcję mieszkalną).

Drugi warunek, który prosumentowi lokatorskiemu stawiają autorzy ustawy, to moc mikroinstalacji, która nie powinna przekraczać mocy przyłączeniowej całego budynku (razem dla części wspólnej i poszczególnych lokali).

Resort rozwoju podkreśla, że prosumentem lokatorskim będzie można zostać niezależnie od czasu przyłączenia mikroinstalacji. Dzięki temu do nowego modelu rozliczeń zakwalifikują się mikroinstalacje zarówno przyłączone przed wejściem w życie przepisów, jak i później.

Aby uzyskać status prosumenta lokatorskiego, wymagane będzie złożenie wniosku do swojego sprzedawcy energii. Sprzedawca ma zmieniać formę rozliczeń najpóźniej od drugiego miesiąca po miesiącu, w którym złożono wniosek. Zaproponowane przepisy zakładają, że będzie można powrócić do standardowych rozliczeń prosumenta indywidualnego.

Do czasu złożenia i realizacji wniosku zgromadzone środki w ramach depozytu prosumenckiego będą rozliczane na standardowych zasadach dla prosumentów indywidualnych.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii liczy, że nowe przepisy uda się wprowadzić w życie na przełomie lata i jesieni br.

– Dzięki instytucji prosumenta lokatorskiego budowa mikroinstalacji OZE w blokach stanie się znacznie bardziej opłacalna. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych zyskają więcej korzyści z wytwarzania własnej, zielonej energii, co jest szczególnie istotne w okresie wysokich cen energii elektrycznej oraz inflacji – komentuje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Dotacje dla prosumentów lokatorskich

Drugim komponentem wsparcia instalacji prosumenckich w budynkach wielorodzinnych jest dofinansowanie tego rodzaju inwestycji w ramach tzw. grantu OZE.

Grant OZE umożliwia refinansowanie kosztów inwestycji w mikroinstalacje prosumenckie, które wytwarzają energię na potrzeby odbiorców w budynkach wielolokalowych. Dofinansowanie może pokryć nawet 50 proc. kosztów inwestycji netto.

Przyznawany od kilku miesięcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego grant OZE przysługuje niezależnie od sposobu rozliczeń, obejmuje więc instalacje rozliczane w ramach prosumenta indywidualnego czy zbiorowego, a w przyszłości także indywidualnego.

REKLAMA

Według stanu na 20 kwietnia złożono już 913 wniosków o dofinansowanie w ramach grantu OZE na kwotę wsparcia 61 mln zł. W budynkach objętych wnioskami znajduje się 59,7 tys. mieszkań. Podpisano 117 umów na kwotę wsparcia 5,3 mln zł. W budynkach objętych umowami znajduje się 5,3 tys. mieszkań.

Prosument zbiorowy – alternatywa dla prosumenta lokatorskiego

Ministerstwo Rozwoju i Technologii podkreśla, że dla zainteresowanych rozliczaniem energii z instalacji OZE w budynkach wielorodzinnych dostępny jest obecnie model określony w ustawie o OZE jako prosument zbiorowy.

W przypadku skorzystania z rozliczeń w formie prosumenta zbiorowego instalacja OZE może posiadać moc aż 1 MW, a także znajdować się na budynku lub w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, np. na garażu czy wiacie (jednak przyłączona musi być do wewnętrznej instalacji tego budynku).

Instalacja w modelu prosumenta zbiorowego rozliczana ma być wirtualnie ze wszystkimi licznikami w lokalach znajdujących się w budynku wielorodzinnym. Więcej informacji na temat prosumenta zbiorowego można znaleźć w przewodniku i prezentacji, które znajdują się na tej stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Koncepcja prosumenta zbiorowego została zapisana w ustawie o OZE pod konic 2021 r. i weszła w życie w ubiegłym roku, jednak dotąd nie spotkała się z większym zainteresowaniem spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, dla których jest przeznaczona.

 

 

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

Reklama

Gdzie szukać paneli fotowoltaicznych?

Poniżej przedstawiamy ranking serwisu Oferteo.pl dotyczący 18 343
firm instalujących panele fotowoltaiczne, najlepszych w 2022 roku w
poszczególnych miastach: