Cena energii od prosumentów coraz niższa

Cena energii od prosumentów coraz niższa
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Po raz kolejny spadła cena energii elektrycznej będąca podstawą rozliczeń prosumentów objętych systemem net-billingu. Najnowsza cena to druga najniższa miesięczna cena energii w dotychczasowej historii net-billingu na polskim rynku energetyki prosumenckiej.

Net-billing został wprowadzony w zeszłym roku i zastąpił wcześniej stosowany system rozliczeń w formie opustów (net-metering). Wcześniejszy system nadal obowiązuje prosumentów, którzy zgłosili przyłączenie mikroinstalacji w terminie do końca I kwartału 2022 r. i później nie zdecydowali się przejść na nową formę rozliczeń.

Wynagrodzenie przysługujące prosumentom korzystającym z net-billingu jest gromadzone na tzw. depozycie prosumenckim. Zbierane na nim środki mają wartość zgodną z podawaną co miesiąc przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) tzw. średnią rynkową miesięczną ceną energii elektrycznej (RCEm). Środki zgromadzone na depozycie mogą zmniejszać kolejne rachunki za energię pobieraną z sieci przez prosumentów. Z depozytu pomniejszona może zostać jednak tylko część rachunku za energię uwzględniająca koszty zużycia energii czynnej (inaczej jest w systemie opustów, gdzie opust pomniejsza również koszty zmienne dystrybucji – z uwzględnieniem współczynnika 0,7 lub 0,8).

REKLAMA

Początki net-billingu były bardzo obiecujące dla prosumentów korzystających z tego systemu. Kolejne, publikowane przez PSE ceny energii w net-billingu sprawiały, że był to w pierwszych miesiącach bardzo korzystny finansowo system rozliczeń.

Przed rokiem cena za energię oddawaną do sieci przez prosumentów w net-billingu przekraczała nawet 1000 zł/MWh. Był to jednak nadzwyczajny okres na rynkach energii, które weszły w kryzys wywołany inwazją Rosji na Ukrainę i wysokimi cenami gazu wykorzystywanego przez europejską energetykę.

To wpłynęło na wzrost ceny energii elektrycznej także na polskiej giełdzie, skutkując większymi korzyściami prosumentów objętych net-billingiem.

W kolejnych miesiącach 2023 roku sytuacja na rynku energetycznym zaczęła się stabilizować, a wraz z nią stabilizowały się ceny energii brane pod uwagę przy wyznaczaniu ceny energii dla prosumentów.

Jeszcze w lutym 2023 r. średnia miesięczna cena energii RCEm wyniosła – po późniejszej korekcie – 668,51 zł/MWh, w kolejnych miesiącach jednak malała. Najniższa była cena RCEm za maj – wyniosła 380,42 zł/MWh (po korekcie). W czerwcu wzrosła do 453,88 zł/MWh, jednak później z każdym miesiącem malała.

Teraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne podały średnią cenę energii RCEm za miniony miesiąc. Spadła ona z poziomu 413,37 zł/MWh w sierpniu do 405,51 zł/MWh we wrześniu.

Dotychczas opublikowane przez PSE rynkowe miesięczne ceny energii RCEm były następujące (z uwzględnieniem późniejszych korekt):

REKLAMA

 • czerwiec 2022 – 656,04 zł/MWh
 • lipiec 2022 – 796,27 zł/MWh
 • sierpień 2022 – 1017,27 zł/MWh
 • wrzesień 2022 – 710,03 zł/MWh
 • październik 2022 – 575,48 zł/MWh
 • listopad 2022 – 701,67 zł/MWh
 • grudzień 2022 – 723,49 zł/MWh
 • styczeń 2023 – 594,59 zł/MWh
 • luty 2023 – 668,51 zł/MWh
 • marzec 2023 – 508,90 zł/MWh
 • kwiecień 2023 – 505,44 zł/MWh
 • maj 2023 – 380,42 zł/MWh
 • czerwiec 2023 – 453,88 zł/MWh (ostatnio PSE dokonało korekty o -0,16 zł/MWh)
 • lipiec 2023 – 440,38 zł/MWh
 • sierpień 2023 – 413,37 zł/MWh
 • wrzesień 2023 – 405,51 zł/MWh.

 

rynkowe miesięczne ceny energii RCEm – od czerwca 2022 r.
Rynkowe miesięczne ceny energii elektrycznej RCEm w okresie czerwiec 2022 – wrzesień 2023. Dane w zł/MWh.

Ilu jest prosumentów w Polsce?

Według ostatnich informacji Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) na koniec sierpnia br. w Polsce działało już ponad 1,321 mln prosumenckich mikroinstalacji. Ich łączna moc przekraczała 10,28 GW. W ponad 99 proc. są to mikroinstalacje fotowoltaiczne.

W ostatnich 12 miesiącach – od września 2022 r. do końca sierpnia 2023 r. – według danych PTPiREE w naszym kraju przybyło ponad 145 tys. mikroinstalacji. W ostatnim czasie liczba prosumentów rośnie o około 15 tysięcy miesięcznie.
.

.

Prosumenci przejdą na ceny godzinowe

Rozliczanie prosumentów w net-billingu według średniej miesięcznej ceny energii ma być tylko rozwiązaniem tymczasowym. Od 1 lipca 2024 r. podstawą rozliczeń w tym systemie ma być nie cena miesięczna, ale cena godzinowa.

Prosumenci będą rozliczani zgodnie ze stawką obowiązującą w danej godzinie na Rynku Dnia Następnego (RDN). Będzie ona określana codziennie w fazie fixingu I, czyli w momencie, kiedy na RDN ustalane są ceny energii w poszczególnych godzinach doby.

Więcej na temat przyszłych zasad rozliczeń prosumentów korzystający z net-billingu w rozmowie z ekspertem rynku energii Danielem Raczkiewiczem z firmy Energynat Solutions: Godzinowe rozliczanie i ujemne ceny energii. Co oznaczają dla prosumentów?

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.