Istotne zmiany w zasadach aukcji dla OZE

Istotne zmiany w zasadach aukcji dla OZE
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Już w przyszłym miesiącu odbędą się kolejne aukcje dla odnawialnych źródeł energii. Zorganizuje je tradycyjnie Urząd Regulacji Energetyki, który przy tej okazji poinformował o istotnych zmianach dla inwestorów zainteresowanych złożeniem oferty sprzedaży energii.

Niedawno prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ogłosił kolejne aukcje dla inwestorów planujących produkcję energii odnawialnej. Aukcje odbędą się już w przyszłym miesiącu, a inwestorzy będą mogli w nich zakontraktować sprzedaż energii wartą w sumie ponad 40 mld zł.

Więcej na temat harmonogramu i budżetu poszczególnych aukcji: URE ogłosił siedem aukcji dla OZE.

REKLAMA

Urząd Regulacji Energetyki jednocześnie wdrożył istotne zmiany dla inwestorów zainteresowanych udziałem w najbliższych aukcjach, wypełniając tym samym zapisy ostatniej nowelizacji ustawy o OZE.

Możliwa aktualizacja oferty

Dzięki wprowadzonym zmianom od początku tego miesiąca istnieje możliwość wielokrotnej aktualizacji oferty aukcyjnej w odniesieniu do podmiotu, któremu sprzedawana będzie energia elektryczna w ramach wygranej oferty aukcyjnej.

Wcześniej zwycięzca aukcji z instalacją o mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW mógł sprzedawać energię wyłącznie sprzedawcy zobowiązanemu. Natomiast obowiązujące od początku tego miesiąca zmiany w ustawie o OZE poszerzają katalog podmiotów, którym może być sprzedawana energia. Jak podkreśla regulator, jest to zmiana, na którą czekał rynek.

Aktualizację oferty będzie można wykonać poprzez złożenie Prezesowi URE odpowiedniego oświadczenia. Jego skutek będzie następował na koniec kwartału po kwartale, w którym złożono aktualizację.

URE podkreśla, że bez zmian pozostaje możliwość jednokrotnej aktualizacji oferty, która wygrała aukcję, w zakresie planowanej daty rozpoczęcia okresu korzystania z aukcyjnego systemu wsparcia – lub ilości energii elektrycznej – z zastrzeżeniem, że łączna ilość energii oraz okres wsparcia nie mogą ulec zmianie.

REKLAMA

Bez zmian pozostaje też możliwość jednorazowej aktualizacji oferty w zakresie mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE z zastrzeżeniem, że łączna zaktualizowana moc takiej instalacji nie zmieni pierwotnej kwalifikacji danej instalacji w dniu złożenia oferty.

W obu przypadkach aktualizacji można dokonać poprzez złożenie oświadczenia w terminie do 30 dni przed dniem pierwszej sprzedaży energii w systemie aukcyjnym i przed złożeniem pierwszego wniosku o pokrycie ujemnego salda.

Ważne warunki przyłączenia i pozwolenie na budowę

Ostatnia nowelizacja ustawy o OZE wprowadziła również ograniczenia dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji OZE.

URE nie rozpatrzy wniosków wydanych od początku tego miesiąca, jeśli nie będą one zawierały warunków przyłączenia lub umowy o przyłączenie (jeżeli została zawarta) lub prawomocnego pozwolenia na budowę. Okres ważności tych dokumentów w dniu ich złożenia nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

Nierozpatrzone pozostaną także wnioski złożone w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem aukcji.

Prezes URE powinien wydać zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji lub odmówić jego wydania najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji OZE.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.