Wirtualna elektrownia – Orlen szuka wykonawcy koncepcji

Wirtualna elektrownia – Orlen szuka wykonawcy koncepcji
Orlen

Orlen ogłosił zapytanie ofertowe dotyczące opracowania projektu wirtualnej elektrowni. Ma ona obejmować wszystkie aktywa wytwórcze Orlenu, a także uwzględniać m.in. współpracę z wirtualnymi prosumentami i spółdzielniami energetycznymi.

Jak tłumaczy w ogłoszeniu Orlen, wirtualna elektrownia (Virtual Power Plant, VPP) to połączenie rozproszonych aktywów energetycznych w sieci elektroenergetycznej, które są koordynowane przez scentralizowany system zarządczy. Częścią wirtualnej elektrowni może zostać każdy podmiot produkujący, magazynujący lub zużywający energię elektryczną.

Przedmiotem zapytania ogłoszonego przez Orlen jest pozyskanie ofert wykonania kompleksowej koncepcji realizacji i funkcjonowania wirtualnej elektrowni w Grupie Orlen. Koncepcja nie powinna być ukierunkowana na konkretne rozwiązanie techniczne, tak by umożliwić skuteczne wdrożenie systemu VPP przez różnych dostawców. W przypadku podjęcia decyzji o uruchomieniu wirtualnej elektrowni Orlen nie wyklucza jednak podjęcia dalszej współpracy z dostawcą koncepcji w charakterze podmiotu wdrażającego.

REKLAMA

Opracowana koncepcja wirtualnej elektrowni ma uwzględniać m.in. optymalizację handlową, w tym z wykorzystaniem taryf dynamicznych, prognozowanie popytu i podaży na energię czy możliwość integracji VPP z platformami udostępnianymi przez TGE, PSE i Centralnym System Informacji o Rynku Energii (CSIRE).

Wirtualna elektrownia tylko dla polskich aktywów

Zgodnie z ogłoszeniem prace koncepcyjne projektu wirtualnej elektrowni mają objąć aktywa zlokalizowane wyłącznie na terenie Polski. Opracowana koncepcja powinna obejmować wszystkie dostępne aktywa energetyczne w Grupie Orlen.

REKLAMA

Orlen zakłada ponadto, że wirtualna elektrownia może w przyszłości obejmować takie podmioty jak wirtualni prosumenci czy spółdzielnie energetyczne.

Do 2030 r. Orlen zamierza osiągnąć poziom 2,5 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych; 1,7 GW mają zapewnić morskie farmy wiatrowe, natomiast pozostałe 0,8 GW mają stanowić elektrownie wiatrowe i fotowoltaika. Pięciokrotny wzrost mocy z OZE planowany jest przy założeniu, że obecnie realizowany projekt morskiej farmy wiatrowej Baltic Power (1,2 GW) zwiększy potencjał wytwórczy koncernu o maksymalnie 0,6 GW (projekt Baltic Power realizowany jest w konsorcjum z kanadyjskim Northland Power w spółce celowej, w której Orlen ma 51 proc. udziałów).

Ogłoszenie dotyczące zakupu usługi doradczej „Koncepcja budowy wirtualnej elektrowni w GK Orlen” jest dostępne na platformie zakupowej Orlenu pod tym linkiem. Oferty można składać do 8 grudnia br.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.