Eko Prime w 2024 roku – czas wielkich możliwości

Eko Prime w 2024 roku – czas wielkich możliwości
Fot. Eko Prime

Rok 2023 był dla Eko Prime czasem wielkich osiągnięć. W roku 2024 nadal będziemy przyczyniali się do transformacji energetycznej, dzięki ambitnym projektom fotowoltaicznym. Dlatego pełni zapału wkraczamy w nowy rozdział, widząc na horyzoncie projekty o łącznej mocy przekraczającej 500 MW.

Eko Prime w roli dewelopera

Po trzech latach intensywnych prac w zakresie generalnego wykonawstwa i podążania drogą deweloperską, z dumą informujemy, że uzyskaliśmy wymaganą dokumentację potrzebną do budowy elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy przekraczającej 500 MW. To przysłowiowy kamień milowy w naszej działalności, świadczący o pełnym zaangażowaniu w rozwój energii odnawialnej w Polsce.

 

Farma fotowoltaiczna
Fot. Eko Prime

Nasz portfel deweloperski, czyli zbiór projektów zrealizowanych lub planowanych obejmuje obecnie ambitne koncepcje, z których wiele znajduje się w trakcie procedowania. W związku z tym z sukcesem pozyskaliśmy blisko 1000 hektarów gruntów na terenie całego kraju, skupiając się przede wszystkim na projektach o mocy przekraczającej 20 MWp. Ponadto, od niemal czterech lat poświęcamy się procesom administracyjnym, takim jak pozyskiwanie:

  • decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
  • raportów oddziaływania na środowisko, jeśli są wymagane,
  • warunków przyłączeniowych do sieci.

To wszystko w obliczu aktualnego stanu infrastruktury energetycznej stanowi wyzwanie. Niemniej jednak wytrwale zmierzamy do uzyskiwania warunków związanych z kolejnymi przyłączeniami do sieci, co stanowi kolejny krok w stronę zrównoważonego rozwoju poprzez propagowanie energii odnawialnej.

Wyzwania związane z modernizacją infrastruktury energetycznej wymagają współpracy wszystkich zainteresowanych stron, w tym:

  • rządu,
  • sektora prywatnego,
  • społeczeństwa,
  • instytucji badawczych.

Dążenie do zrównoważonego rozwoju energetycznego wymaga strategicznego podejścia, ciągłego inwestowania w nowe technologie oraz edukacji społeczeństwa na temat korzyści płynących z odnawialnych źródeł energii. Dzięki wspólnym wysiłkom możemy przekształcić system energetyczny, aby sprostał wyzwaniom XXI wieku i zapewnił stabilność oraz zrównoważony rozwój dla przyszłych pokoleń.

 

Farma fotowoltaiczna
Fot. Eko Prime

2023 rok w Eko Prime – czas cennych doświadczeń

W roku 2023 poświęciliśmy wiele czasu na zdobywanie cennych doświadczeń w realizacji dużych projektów dla naszych partnerów biznesowych. Ten okres był też w Eko Prime czasem intensywnej pracy i nauki, podczas której zdobyliśmy nowe umiejętności oraz wzbogaciliśmy dotychczasową wiedzę na temat kompleksowych projektów fotowoltaicznych. Dziś, z dumą możemy spojrzeć wstecz i stwierdzić, że osiągnęliśmy znaczące postępy, które pozwalają nam otworzyć nowe perspektywy dla przyszłych inwestycji.

Jesteśmy gotowi na kolejny krok w dalszej ścieżce rozwoju — tworzenie farm fotowoltaicznych, które otworzą wielkie możliwości dla potencjalnych inwestorów, dając im szansę na zaangażowanie się w projekty zrównoważonego rozwoju i odniesienie sukcesu na rynku energii odnawialnej.

Farma fotowoltaiczna
Fot. Eko Prime

Trendy na rynku fotowoltaicznym w 2024 roku

Obecnie, w kontekście rosnących cen energii, widzimy idealny moment na rozpoczęcie inwestycji w fotowoltaikę. W związku z tym, jako generalny wykonawca i deweloper, harmonogram zakupowy dostosowujemy do aktualnej sytuacji na rynku odnawialnych źródeł energii, będąc tym samym bardziej atrakcyjnym partnerem w branży.

Dlaczego w Eko Prime wysoka jakość spotyka się z atrakcyjną ceną? Dbamy nie tylko o rentowność projektu, ale również o jakość wykonania oraz zrównoważony rozwój. W związku z tym aktualnie rekomendujemy naszym klientom panele bi-facial dwustronnie absorbujące promieniowanie słoneczne, co pozwala na uzyskanie 15-20 proc. więcej energii w porównaniu do tradycyjnych paneli.

 

Farma fotowoltaiczna
Fot. Eko Prime

Wierzymy, że wspólnie możemy stworzyć rozwiązania mające wpływ na naszą przyszłość i środowisko. Jesteś inwestorem, interesujesz się branżą OZE? Zbudujmy razem inwestycję, która będzie nowoczesnym spojrzeniem na świat. Jesteśmy gotowi do współpracy, stale towarzyszy nam wizja przyszłości opartej na zrównoważonym rozwoju.

Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego: b.susik@ekoprime.pl, tel.: 537 509 510. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i podzielimy się szczegółami dotyczącymi możliwości współpracy.

 

Eko Prime – materiał sponsorowany