transfer statystyczny

"przekazanie w danym roku kalendarzowym określonej ilości energii i paliw z odnawialnych źródeł energii, w szczególności sprzedaż lub zakup tych paliw lub energii, na zasadach i w trybie określonym w rozdziale 6. [ustawy o odnawialnych źródłach energii]." Źródło: Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 grudnia 2011 r.- wersja 1a.4.

REKLAMA

autor: red. gramwzielone.pl

REKLAMA