red. gramwzielone.pl

zgodnie z projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii [wersja 1a.4.]koryguje jednostkową wartość świadectwa pochodzenia wydawanego dla jednego z następujących źródeł odnawialnych: 1) biogaz, biogaz rolniczy, 2) biomasa, z wyłączeniem zbóż pełnowartościowych, biomasa w wysokosprawnej kogeneracji (CHP), 3) biopłyny, 4)energia promieniowania słonecznego, 5) energię wiatru na lądzie i na morzu, 6)hydroenergia. Źródło: Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 grudnia 2011 r.- wersja 1a.4.

REKLAMA

autor: red. gramwzielone.pl

REKLAMA