ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE)

ustawa regulująca rynek energetyki odnawialnej, której projekt został udostępniony przez Ministerstwo Gospodarki po raz pierwszy 22 grudnia 2011 roku, a która zgodnie z art. 105 projektu ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2012 r. Zobacz projekt ustawy w wersji 1a.4. na Gramwzielone.pl tutaj [PDF].

REKLAMA

autor: red. gramwzielone.pl

REKLAMA