Inspektor ds. instalacji OZE

{więcej}

Columbus Energy S.A. jako lider na rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce, dostarcza nowoczesne abonamenty na słońce dostępne dla każdego domu w Polsce. Szukamy ambitnych i zaangażowanych osób, gotowych do tego, by razem na nami tworzyć organizację, której celem jest satysfakcja naszych klientów.

Inspektor ds. instalacji OZE –  woj. mazowieckie (płn.), warmińsko-mazurskie, podlaskie

REKLAMA

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie inspekcji pomontażowych instalacji OZE
 • wykonywanie diagnozy oraz serwisów instalacji fotowoltaicznych
 • wykonywanie podstawowych pomiarów elektrycznych

Wymagania:

REKLAMA

 • uprawnienia SEP E do 1kV
 • doświadczenie w branży PV mile widziane
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • podstawowa znajomość zagadnień elektrycznych
 • sumienności w wykonywaniu obowiązków
 • dobra organizacja własnego czasu pracy
 • wysoka kultura osobista
 • determinacja w działaniu i zapał do pracy
 • dyspozycyjność i solidność
 • uprawnienia UDT mile widziane
 • doświadczenie w branży elektrycznej (dodatkowy atut)

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie będącej liderem na rynku OZE
 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia
 • pracę w młodym energicznym i ambitnym zespole
 • szkolenia specjalistyczne
 • wsparcie techniczne zespołu realizacji
 • profesjonalne narzędzia pracy
 • narzędzia pracy (samochód służbowy, laptop, telefon)

Jeżeli jesteś zainteresowany powyższą ofertą prześlij swoje CV (z zamieszczoną poniżej zgodą na przetwarzanie danych osobowych) na adres mailowy rekrutacja@columbusenergy.pl w tytule wpisując nazwę stanowiska.

 • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Columbus Energy S.A z siedzibą w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 w celu realizacji obecnych procesów rekrutacji.
 • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez firmę Columbus Energy S.A z siedzibą w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji.
 • Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku zawartego w CV na poczet obecnych procesów rekrutacji.
 • Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku zawartego w CV na poczet przyszłych procesów rekrutacji.
 • Wyrażam zgodę na przesyłanie mojego CV pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej, do której należy Columbus Energy S.A oraz pomiędzy podmiotami współpracującymi z Columbus Energy S.A.

Pola z „* ” stanowią dobrowolne wyrażenie zgody, jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust 1 pkt a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Rozumiem, że:

Administratorem moich danych jest Columbus Energy S. A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13. Dane zbierane są dla potrzeb obecnych procesów rekrutacji. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty z grupy kapitałowej Columbus Energy S.A. oraz podmioty współpracujące. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawodo wniesienia skargi do organu nadzoru. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu maksymalnie przez okres 1 roku albo do czasu cofnięcia zgody. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych osobowych skontaktuję się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem bok@columbusenergy.pl