Sejm poparł projekt nowelizacji ustawy o biopaliwach

Sejm poparł projekt nowelizacji ustawy o biopaliwach
DrabikPany, flickr cc-by-2.0

{więcej}Na czwartkowym posiedzeniu Sejmu nie zgłoszono żadnych poprawek do projektu nowelizacji ustawy o biopaliwach, który wprowadza m.in. 10% udział biopaliw w transporcie. 

Projekt nowelizacji ustawy o biopaliwach wdraża niektóre zapisy unijnej dyrektywy ws. promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Konkretnie chodzi tu o promowanie biopaliw wytwarzanych z odpadów i produktów nieżywnościowych z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Chodzi m.in. o to, by sektor nie konkurował o ten sam surowiec z wytwórcami żywności, co w przeszłości prowadziło np. do windowania cen żywności.

Jak informuje PAP, zgodnie z projektem, wsparcie finansowe mogą liczyć tylko te biokomponenty, które spełniają opisane w dyrektywie kryteria zrównoważonego rozwoju (KZR) dotyczące m.in. źródła pochodzenia surowca czy poziomu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

REKLAMA

Jednocześnie komponenty spełniające KZR będą zaliczane do realizacji Narodowych Celów Wskaźnikowych (NCW). W przypadku transportu NCW na 2020 r. wynosi 10% – co w praktyce oznacza, że taki musi być udział biopaliw w zużywanych paliwach w skali całego kraju.

REKLAMA

W uzasadnieniu projektu ustawy możemy przeczytać m.in., że takie rozwiązania mają skuteczniej chronić rynek unijny i krajowy przed importem biokomponentów z krajów nie spełniających KZR, w których np. wycinane są lasy tropikalne pod uprawę roślin do produkcji biopaliw.

Jak donosi PAP, projekt ustawy rozszerza także listę komponentów mogących zostać uznanymi za biopaliwa. Aktualnie najpowszechniej produkowanym w Polsce dodatkiem do benzyny jest etanol, natomiast do oleju napędowego – estry kwasów tłuszczowych FAME. Nowe przepisy obejmą także np. biogazy (metan, propan, butan), produkowane z biomasy alkohole inne niż etanol (metanol, butanol) i inne substancje. Wprowadza też całą grupę kolejnych nowych produktów, określonych jako biowęglowodory ciekłe, czyli węglowodory z biomasy. Przede wszystkim chodzi o hydrorafinowane oleje, np. paliwa typu HVO (uwodornione tłuszcze roślinne), wytwarzane w specjalnych instalacjach. Na tej liście znajdują się też paliwa syntetyczne, produkowane metodą Fishera-Tropscha, czyli przez uwodornienie węgla.

Dodatkowo promowane będą biokomponenty z surowców nieżywnościowych – przede wszystkim celulozy i lignocelulozy oraz odpadów i pozostałości. Ich wkład w realizację NCW będzie liczony podwójnie w stosunku do „tradycyjnych” biokomponentów.

Jak informuje PAP, w drugim czytaniu projekt poparły wszystkie kluby parlamentarne.

gramwzielone.pl