Orlen chce budować biogazownie rolnicze

Orlen chce budować biogazownie rolnicze
Orlen
Orlen Południe analizuje możliwość budowy opartych o polską technologię biogazowni rolniczych, które umożliwią zagospodarowanie substratów z gospodarstw rolnych i ich przetworzenie na energię elektryczną oraz biometan. List intencyjny o współpracy w tym zakresie spółka z Grupy Orlen podpisała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze spółką H.Cegielski-Poznań, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.
 
Podpisany list intencyjny dotyczy budowy biogazowni w 20 największych gospodarstwach rolnych w całej Polsce, będących obecnie w zasobach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, podlegającego Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
– Konsekwentnie realizowany rządowy program rolny modernizuje polskie rolnictwo. Podpisany dziś list intencyjny to dowód na to, że można połączyć wiedzę naukową, biznes i administrację. Dzięki wspólnej pracy będziemy mogli pogłębić dywersyfikację źródeł energii, konkurencyjności naszego rolnictwa, a także osiągnąć wyznaczone cele klimatyczne. Realizacja nowych inwestycji zdecydowanie poprawi także efektywność ekonomiczną spółek należących do KOWR – mówi Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
 
Głównym inwestorem w projekcie budowy biogazowni rolniczych ma być Orlen Południe, który w Trzebini buduje pierwszą w Polsce i największą w Europie instalację do produkcji zielonego glikolu propylenowego, a także pilotażową instalację do produkcji kwasu mlekowego z wykorzystaniem mikroorganizmów.
 
Spółka planuje również budowę instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w Jedliczu. Ponadto w Trzebini powstaje ponadto instalacja do produkcji paliwa wodorowego, dla którego surowcem może być właśnie biometan.
 
Produkcja energii elektrycznej i biometanu z biogazu to dla nas przede wszystkim rozwiązanie korzystne biznesowo. Umożliwi nam także realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego i będzie odpowiedzią na potrzeby dzisiejszej Europy. Biotechnologie to kierunek, w którym zmierzają nowoczesne gospodarki, w tym także polska. Europejski Zielony Ład zakłada osiągnięcie do 2050 roku neutralności klimatycznej, a to wymaga poszukiwania alternatywy dla tradycyjnych źródeł energii – podkreśla Marcin Rej, prezes Orlen Południe.
 
Zgodnie z zawartym porozumieniem, generalnym wykonawcą biogazowni rolniczych zostałaby H.Cegielski-Poznań. Spółka posiada prawa do licencji na produkcję innowacyjnych biogazowni opartych o polski patent, należący do firmy Dynamic Biogas.
 
H.Cegielski-Poznań zapewnia, że oferowana przez niego technologia wyprzedza technologicznie konkurencję, stanowiąc tym samym ogromny potencjał dla krajowego rynku biogazowni rolniczych.
 
– Mamy szansę zrewolucjonizować polską wieś, dostarczając najnowocześniejszą technologię pozwalającą na zagospodarowanie substratów rolniczych, które odpowiednio przetworzone w naszych biogazowniach umożliwią wyprodukowanie energii elektrycznej oraz biometanu, czyli produktów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Mamy satysfakcję, że propozycja budowy biogazowni spotkała się z akceptacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KOWR-u oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych. Z kolei wprowadzone przez Ministerstwo Klimatu stawki za energię elektryczną z biogazu pozwolą na szybki zwrot inwestycji, zapewniając im efektywność ekonomiczną – zapewnia Rafał Kreduszyński, prezes H.Cegielski-Poznań.
 
Projekt budowy biogazowni byłby realizowany w gospodarstwach rolnych prowadzonych obecnie przez spółki, nad którymi nadzór właścicielski sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W przyszłości gospodarstwa te mogłyby stać się własnością lub zostać wydzierżawione od KOWR przez Orlen Południe.
 
– Polskie rolnictwo jest coraz bardziej nowoczesne i coraz lepiej wykorzystuje naturalne zasoby, którymi dysponuje. Biogazownie umożliwiają nie tylko zagospodarowanie substratów i produkowanie z nich energii elektrycznej oraz biometanu, lecz także uzyskiwanie pofermentu stosowanego do użyźniania gleb. Przystępując do realizacji tego projektu, chcemy przybliżyć rolnikom możliwość pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł w swoich gospodarstwach tak, by w pełni mogły wykorzystywać swój potencjał – mówi Sebastian Pieńkowski, zastępca dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 
Orlen Południe zapewnia w komunikacie, że współpraca spółek Skarbu Państwa z KOWR i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu umożliwiłaby nie tylko dywersyfikację źródeł energii, budowę silnej pozycji Polski w obszarze OZE, czy rozwój rodzimych technologii, lecz także transfer osiągnięć naukowych na grunt biznesu i przemysłu.
 
– Jesteśmy liderem w projektowaniu rozwiązań technologicznych dla branży biogazowej, posiadamy największe laboratorium biogazowe w Polsce. Koncentrujemy się na rozwoju tego sektora odnawialnych źródeł energii, ponieważ może on znacząco podnieść opłacalność produkcji rolniczej, w dodatku przy zwiększeniu standardów ochrony środowiska – mówi prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą i rektor-elekt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 

redakcja@gramwzielone.pl

REKLAMA


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA