Rząd chce spalać więcej biomasy

Rząd chce spalać więcej biomasy
Agentur für Erneuerbare Energien

Odpowiedzią polskiego rządu na konieczność wstrzymania importu rosyjskich surowców energetycznych oraz rosnące koszty energii ma być większe wykorzystanie biomasy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska powołało zespół ekspertów, którzy mają przygotować służące temu rozwiązania.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powołała Zespół do spraw zwiększenia udziału zrównoważonej biomasy w krajowym systemie elektroenergetycznym i ciepłowniczym. Jego zadaniem ma być identyfikacja barier w rozwoju tego rynku i przygotowanie rekomendacji do ich usunięcia.

Wypracowane propozycje likwidacji barier mają przełożyć się na zwiększenie wykorzystania biomasy w krajowym systemie elektroenergetycznym i ciepłowniczym.

REKLAMA

Eksperci wchodzący w skład zespołu przedstawią rekomendacje rozwiązań zarówno legislacyjnych, jak i pozalegislacyjnych w obszarach uwarunkowań technicznych, źródeł finansowania, pochodzenia i dostępności biomasy oraz systemów wsparcia.

Skład zespołu ds. biomasy

Prace zespołu odbywać się będą pod przewodnictwem sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnika rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusza Zyski.

Członkami zespołu są przedstawiciele: ministra właściwego do spraw klimatu i środowiska, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw gospodarki, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Ochrony Środowiska, Bioeko Grupy Tauron Sp. z o.o., ENEI SA, Energi SA, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Polskiej Grupy Energetycznej SA, Polskiej Izby Biomasy, Polskiej Rady Pelletu, Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Rady Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Związku Pracodawców, Rządowego Centrum Analiz, Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA oraz Związku Banków Polskich.

W pracach zespołu – z głosem doradczym – będą mogli wziąć udział eksperci zaproszeni przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego.

Na wypracowanie rekomendacji i ich przedstawienie Ministerstwu Klimatu i Środowiska zespół będzie miał czas do 30 kwietnia 2023 roku. 

REKLAMA

Więcej drewna na opał

Wykorzystaniu biomasy w celach energetycznych do ogrzewania gospodarstw domowych służyć będzie decyzja podlegających resortowi klimatu Lasów Państwowych, które mają zwiększyć pulę drewna przeznaczonego do celów opałowych udostępnioną klientom detalicznym.

Lasy Państwowe będą mogły zwiększyć wolumen drewna udostępniony w puli detalicznej o drewno średniowymiarowe pochodzące z puli technicznej. Będzie się to mogło odbyć kosztem udostępniania drewna użytkowego.

Decyzja Lasów Państwowych oznacza, że lokalni odbiorcy uzyskają pierwszeństwo w zakupie drewna najniższej jakości.

Kontrowersje wokół biomasy

W maju biomasa była przedmiotem głosowania Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego (ENVI), która opowiedziała się za przyjęciem poprawek w dyrektywie OZE dotyczących biomasy leśnej. Komisja chce zdefiniowania pierwotnej i wtórnej biomasy drzewnej, co pociągnęłoby za sobą ograniczenia w kwalifikowaniu biomasy pierwotnej do dopłat z OZE. Więcej w: Głosowanie za ochroną biomasy leśnej. Polscy europarlamentarzyści przeciw.

O zmiany w unijnym prawie apelowały organizacje ekologiczne. Domagały się ograniczenia kwalifikowania energii cieplnej i elektrycznej uzyskiwanej poprzez spalanie drewna i innej biomasy leśnej do unijnych celów w zakresie produkcji energii odnawialnej. Chcą również zniesienia subsydiów dla energii odnawialnej pochodzącej z pierwotnej biomasy leśnej. Więcej w: Biomasa leśna to nie OZE. Organizacje ekologiczne za zmianą prawa.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.