15 mln zł z NFOŚiGW na nowoczesne rozwiązania kogeneracyjne na Warmii

15 mln zł z NFOŚiGW na nowoczesne rozwiązania kogeneracyjne na Warmii
Podpisanie umowy z NFOŚiGW, źródło: NFOŚiGW

NFOŚiGW dofinansował niskooprocentowanymi pożyczkami projekty Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego. Za 15 mln zł zostanie wybudowana biogazownia rolnicza wraz z agregatem kogeneracyjnym w Bądkach oraz układ trigeneracyjny, zasilany gazem ziemnym, służący do produkcji energii cieplnej, elektrycznej i chłodu na potrzeby zakładu w Kwidzyniu. 

Budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,499 MW wraz z układem wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz układu trigeneracyjnego z amoniakalnym chillerem absorpcyjnym o mocy 0,999 MW zostaną wsparte pożyczką NFOŚiGW na warunkach preferencyjnych z programu Energia Plus.

Na pierwszą inwestycję NFOŚiGW przekazał 9 mln zł, na drugą – 6,6 mln zł. Obie instalacje powstaną do września 2024 roku i pozwolą uzyskać istotne efekty ekologiczne, tj. zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (o 29 535,21 GJ/rok) oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery (o 15 642,17 ton/rok).

REKLAMA

Dzięki wykorzystaniu biogazu oraz gazu ziemnego nowe instalacje pozwolą wytwarzać energię elektryczną i cieplną w wysokosprawnej kogeneracji. Zakład w Kwidzyniu będzie produkował w ten sposób także chłód.

Biogazownia na bazie resztek warzyw

Paliwo biogazowe wykorzystywane w zakładzie w Bądkach uzyskiwane będzie z odpadów zielonych, m.in. rdzeni i kolb kukurydzianych oraz pozostałości warzyw.

Budowa biogazowni rolniczej wraz z agregatem kogeneracyjnym w układzie kontenerowym (o mocy elektrycznej 0,499 MWe i mocy cieplnej 0,530 MWt) zasilanej biogazem poprawi gospodarkę energetyczną przedsiębiorstwa – umożliwi wykorzystanie bioodpadów oraz wody recyrkulacyjnej pochodzących z zakładu i wykorzystanie ich do produkcji ekologicznego biopaliwa (w całości na potrzeby własne zakładu).

Biogaz zostanie skierowany do układu kogeneracji, gdzie zostanie wytworzona energia elektryczna oraz energia cieplna.

Energia z biogazu zasili sieć

Planowana produkcja biogazu ma przynosić rocznie około 1773 tys. m3 tego paliwa. Wytworzona w biogazowni energia elektryczna (sprzedawana w reżimach dopłat gwarantowanych) będzie zasilać sieć średniego napięcia operatora sieci dystrybucyjnej Energa.

REKLAMA

Z kolei wytworzone w biogazowni ciepło wykorzystane zostanie na potrzeby własne zakładu – przewiduje się, że 30 proc. zostanie zużyte do wytwarzania biogazu (utrzymanie stałej temperatury procesu technologicznego fermentacji), a pozostałe 70 proc. na potrzeby suszenia warzyw lub owoców na taśmowej suszarni.

Realizacja biogazowni przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa i zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez częściowe zastąpienie wysokoemisyjnych jednostek wytwórczych (obecnie wykorzystywanych do produkcji energii) wysokosprawną technologią zasilaną biogazem.

Układ trigeneracyjny na gaz ziemny

Druga z inwestycji to budowa układu trigeneracyjnego, składającego się z modułu kogeneracyjnego oraz absorpcyjnego agregatu wody lodowej, określanego jako chiller absorpcyjny (o mocy elektrycznej około 0,999 MWe, mocy cieplnej 1,05 MWt i mocy chłodniczej 0,635 MW), zasilanego gazem ziemnym. Układ ma służyć do produkcji energii cieplnej, energii elektrycznej i chłodu na potrzeby zakładu.

Da to możliwość zastąpienia niskosprawnych, wysokoemisyjnych kotłów węglowych, które obecnie są wykorzystywane do produkcji energii cieplnej w zakładach w Kwidzyniu. Dzięki inwestycji ilość wytwarzanej energii elektrycznej w skojarzeniu (wysokosprawna kogeneracja) wyniesie 8192 MWh/rok, a cieplnej – 30 996 GJ/rok. Ilość wytwarzanego chłodu ze źródeł nieodnawialnych sięgnie 18 598 GJ/rok.

Mniej strat na przesyle energii

Wytworzona w trigeneracji energia elektryczna będzie wykorzystana na potrzeby własne, a ewentualna nadwyżka zostanie sprzedana do sieci dystrybucyjnej operatora Energa. Energia cieplna, wyprodukowana w układzie trigeneracyjnym, oraz chłód będą w całości wykorzystane na potrzeby własne zakładu.

Autorzy projektu liczą, że poprzez zamianę wysokoemisyjnych jednostek wytwórczych (aktualnie produkujących energię cieplną) na wysokosprawną technologię zasilaną paliwem niskoemisyjnym poprawi się bezpieczeństwo energetyczne przedsiębiorstwa i uda się zminimalizować straty na przesyle energii elektrycznej.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.