Global Hydrogen przejmuje spółkę z patentem na produkcję biogazu

Global Hydrogen przejmuje spółkę z patentem na produkcję biogazu
Manfred Schatovich. Fot. Global Hydrogen

Notowana na NewConnect spółka Global Hydrogen przejęła 100 proc. akcji firmy technologiczno-inżynieryjnej Turbo Green Electric. Spółki wspólnie skomercjalizują opatentowane przez Turbo Green Electric rozwiązanie do wytwarzania biogazu.

Transakcja wykupu Turbo Green Electric przez Global Hydrogen ma wartość 10 mln zł, z czego 7 mln zł ma być zapłaconych do 27 września, a pozostała część do 10 października 2022 roku.

Turbo Green Electric to spółka z wyłączną licencją na opatentowane rozwiązania biogazowni w technologii SMBP. Polega ona na działaniu reaktora fermentacji biomasy w warunkach beztlenowych i procesie mieszania w komorze bioreaktora bez użycia energii zewnętrznej. Efektem końcowym jest biogaz z istotnie większym udziałem metanu niż powstający na bazie dotychczas stosowanych metod.

REKLAMA

Technologia została wypracowana przez polski zespół naukowo-technologiczny. Zespół Turbo Green Electric ma za sobą już pierwsze wdrożenia w Polsce.

Obecny rok dobitnie pokazuje, jak ważne jest szukanie nie tylko alternatywnych źródeł energii, ale również zwrócenie uwagi na efektywność energetyczną stosowanych rozwiązań. Technologia Turbo Green Electric pozwala naszym potencjalnym klientom na znacznie większe oszczędności w zużyciu energii na potrzeby produkcji biomasy. Dodatkowo biogaz, który powstaje w wyniku tego procesu, posiada znacznie lepsze właściwości niż ten powstający w obecnych biogazowniach – mówi Manfred Schatovich, przewodniczący rady nadzorczej Global Hydrogen.

Szybsza komercjalizacja

Połączenie działalności obu spółek ma pozwolić na przyspieszenie komercjalizacji systemów do produkcji biogazu.

Transakcja z Turbo Green Electric bardzo dobrze uzupełnia nasze kompetencje o zespół technologiczno-wykonawczy i pozwala na szybkie przejście do komercyjnych wdrożeń. Jednocześnie dobrze uzupełnia się z naszymi dotychczasowymi aktywnościami w zakresie rozwoju technologii czystego gazu syntezowego. W tym zakresie będziemy kontynuować prace z mPower Green Tech na podstawie umowy licencyjnej zaznacza Manfred Schatovich.

REKLAMA

Global Hydrogen zamierza dalej współpracować z mPower Green Tech nad rozwojem technologii termicznego przekształcania biomasy w gaz syntezowy i sposobu katalityczno-plazmowej konwersji do czystego gazu syntezowego. Technologia ta wykorzystuje reaktor SynGen i piro-zgazowarkę do stworzenia instalacji przetwarzania biomasy w czysty gaz syntezowy, co z kolei pozwala na produkcję wodoru.

Potencjał biogazu

Z raportu „Biogaz w Polsce – raport 2022”, przygotowanego m.in. przez ekspertów NCBiR, PFR i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wynika, że w Polsce działa obecnie około 130 biogazowni rolniczych z zainstalowaną mocą elektryczną na poziomie 125 MW. Dla porównania – w Niemczech działa około 9 tys. biogazowni z zainstalowaną mocą około 6 GW.

Polska ma przy tym o około 1,5 mln hektarów większą od Niemiec powierzchnię wykorzystywaną rolniczo, jak również bardzo rozwinięty sektor przetwórstwa rolno-spożywczego produkującego ogromną ilość bioodpadów.

Jak podkreśla Manfred Schatovich, jego firma dostrzega bardzo duży potencjał rynkowy rozwiązań stosowanych w biogazowniach.

Barbara Blaczkowska

barbara.blaczkowska@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.