Kolejna duża nowela ustawy OZE – sprawdź, jakie zmiany nas czekają

Kolejna duża nowela ustawy OZE – sprawdź, jakie zmiany nas czekają
Źródło: Polskie Stowarzyszenie Biometanu

Zapraszamy na szkolenie i warsztaty on-line „Kolejna nowela ustawy OZE – kierunki zmian: projekt grudzień 2022/2023 r. – czas na biometan, biowodór, klastry i wsparcie operacyjne”. Szkolenie odbędzie się 9 lutego 2023 r.

Szkolenie on-line
Kolejna nowela ustawy OZE – kierunki zmian: projekt grudzień 2022/2023 r. – czas na biometan, biowodór, klastry i wsparcie operacyjne
Termin: 9 lutego 2023 r.

Program:

REKLAMA

8.30 – 9.00 Logowanie uczestników

9.00 – 9.20 Wprowadzenie i podstawy prawne:
A. Ustawy:
– Ustawa OZE  
– Projekt ustawy  o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw z 20 grudnia 2022 r.
B. Kierunki zmian OZE – dyrektywy pakietu zimowego – sygnalizacja.
– Dyrektywa RED II 2018/2001 i rozporządzenie 2019/943 – założenia wpływające na dalszy kształt rynku OZE:
i. Redysponowanie jednostkami OZE,
ii. Usługi elastyczności – co to jest? – regulacje europejskie a prawo krajowe.

9.20 – 11.00 Nowości w obszarze paliw rodzajów instalacji i rozpoczynania działalności: 
a) Biometan,
b) Wodór odnawialny,
c) Energia otoczenia,
d) Hybrydowa instalacja OZE – nowe podejście – współdzielenie przyłącza,
e) Instalacja OZE – kolejne zmiany,
f) Klaster energii – nowe otwarcie,
g) Spółdzielnia energetyczna – dalsze sprecyzowania,
h) Modernizacja,
i) Moc zainstalowana elektryczna instalacji OZE,
j) Partnerski handel energią z OZE, w tym zakres umów z uPe (+29),
k) Rozpoczęcie i zakończenie modernizacji,
l) Nowy zakres działalności rejestrowanej – wytwarzanie biogazu i biometanu – zakres obowiązku zasady wpisu i wykreślania z rejestru,
m) Zasady funkcjonowania nowego klastra energii:
• porozumienie klastra energii,
• koordynator klastra,
• obszar działania,
• rejestr klastrów,
• obowiązki OSD,
• obowiązki sprzedawcy,
• zakres działania klastra – obszary  ograniczania obciążenia szczytowego,
• zwolnienia z obowiązków klastrów energii (+184k),
• zasady rozliczania klastra energii,
n) zmiany w obszarze spółdzielni energetycznej,
o) zmiany w zakresie dopuszczalnej pomocy publicznej.

11.00 – 11.15 Przerwa

11.15 – 14.30 Nowości w systemach wsparcia:
A. Świadectwa pochodzenia i obowiązek zakupu energii – zmiany:
• obowiązek zakupu energii z instalacji OZE – nowości,
• świadectwa pochodzenia – bez świadectw biogazu rolniczego?
• zmiany w obszarze rozliczenia obowiązku,
• zakres nowych uprawnień ministra właściwego ds. energii – rozporządzenia.
• zakres rozdzielności systemów wsparcia.
B. System aukcyjny – zakres przyjętych zmian:
• prekwalifikacja – zmiany,
• kolejność aukcji,
• nowe podejście do „wieku urządzeń”,
• modernizacja a udział w aukcji – nowe rozwiązania, nowa długość wsparcia,
• współczynniki korekcyjne do cen referencyjnych,
• zmiany w obszarze: oferty aukcyjne,  
• wielokrotne aktualizacje oferty po wygraniu aukcji,
• aukcje na wsparcie operacyjne – po zakończeniu okresów wsparcia – zakres podmiotowy i przedmiotowy, zasady przeprowadzenia, uprawnienia do pokrycia ujemnego salda, zasady rozliczenia obowiązku sprzedaży oraz ustalania cen referencyjnych,
• zmiany w obszarze kontroli w systemie aukcyjnym,
• zmiany w obszarze rozliczenia ujemnego salda,
• przepisy przejściowe (23).
C. System stałej ceny lub premii – zmiany – „wsparcie po okresie wsparcia”:
• zmiany przedmiotowe FiP,
• zmiana mocy zainstalowanej a wsparcie,
• wsparcie FiT lub FiP a instalacje nowe i modernizowane (zasady modernizacji),
• stała cena – zakres zmian,
• zamiany w okresie wsparcia,
• przepadek zabezpieczenia – warunki,
• sprzedaż FiP po upływie okresów wsparcia, nowe uprawnienie, nowe deklaracje,
• możliwość ograniczenia mocy instalacji korzystających z wydłużonego FiP,  
• Poziom stałej ceny zakupu wydłużonego FiP.

13.15 – 14.00 Przerwa

14.30 – 14.45 Zmiany w obszarze zakupu ciepła odnawialnego oraz odbioru biogazu „przez sieć gazową”

14.45 – 15.20 Najistotniejsze zmiany w obszarze gwarancji pochodzenia

REKLAMA

15.20 – 15.30 Krajowy punkt kontaktowy do spraw odnawialnych źródeł energii

15.30 – 15.45 Zmiany w obszarze kar

15.45 – 16.00 Wejście w życie i jego odroczenia – decyzja komisji

16:00 Podsumowanie, dyskusja i zakończenie warsztatów.

Dyskusja przewidywana po każdym bloku tematycznym.

Prowadzący: dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca akademicki i MBA. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dwudziestu jeden książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa: wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego, europejskiego oraz prawa energetycznego i ustawy odnawialnych źródłach energii – związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych. Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – dyrektywa OZE (2018) oraz autorem podręczników „Podstawy prawa” (2020) i „Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów” (2005).

Szczegóły i rejestracja>>
Formularz zgłoszeniowy>>

Kontakt i rejestracja

EUROCON
Tel.: 22 631 22 81
Kom.: 503 123 570
biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany