J. Pietrewicz, MG: nowy system wsparcia szansą dla biogazowni o mocy do 1 MW

J. Pietrewicz, MG: nowy system wsparcia szansą dla biogazowni o mocy do 1 MW
Jerzy Pietrewicz. Foto: Ministerstwo Gospodarki

Wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz, jeden z autorów nowego projektu ustawy o OZE, ocenił, że w nowym systemie wsparcia rozwinąć się może rynek biogazowni o mocy do 1 MW. 

Podczas konferencji „Biogazownie szansą Polski dla rolnictwa, środowiska i gospodarki” zorganizowanej w Warszawie przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki poinformował, że w jego opinii do obserwowanego obecnie zahamowania rozwoju rynku biogazowni rolniczych przyczyniła się m.in. nadmierna produkcja energii w technologii współspalania. – Wysokie ceny na biomasę postawiły pod znakiem zapytania opłacalność jej alternatywnego wykorzystania na przykład w biogazowniach – ocenił Jerzy Pietrewicz (za wnp.pl). 

Jednocześnie wiceminister gospodarki poinformował, że w nowym systemie wsparcia szansę na rozwój ma segment biogazowni o mocy do 1 MW, które mogą być konkurencyjne w grupie aukcji dedykowanych OZE właśnie o mocy do 1 MW. 

REKLAMA
REKLAMA

W rezultacie projektowanych rozwiązań będą wygrywały technologie i instalacje oparte na naturalnych przewagach. Biogazownie , które będą miały naturalne przewagi w postaci dużego zaplecza surowcowego jak też odpadowego, będę miały szansę z tego skorzystać. Przyszłość w ramach nowych rozwiązań jest przede wszystkim przed biogazowniami małymi zorientowanymi na lokalne rynki, a więc do 1 MW. To przedział, który jest jakby w sposób naturalny dedykowany do biogazowni – wnp.pl cytuje Jerzego Pietrewicza. 

Link do artykułu

gramwzielone.pl / za wnp.pl