Pracę biogazowni w Rybołach wstrzymują przerwy w dostawach energii

Pracę biogazowni w Rybołach wstrzymują przerwy w dostawach energii
Ra Boe, flickr cc

Biogazownia rolnicza zlokalizowana w Rybołach, przy drodze krajowej nr 19 Białystok-Lublin, rozpoczęła pracę kilka miesięcy temu. W instalacji ma powstawać co roku prawie 8 GWh energii elektrycznej. Jej pracę utrudniają jednak przerwy w dostawach energii z sieci. 

Moc elektryczna biogazowni wynosi 1 MW, na co składają się dwa kogeneratory – 400 kW i 600 kW. Na terenie biogazowni powstały też dwa zbiorniki fermentacyjne o średnicy 30 m i wysokości 6 m, a także jeden zbiornik pofermentacyjny o średnicy 32 m i wysokości 8 m. 

Roczna wydajność wytwarzania biogazu rolniczego, zadeklarowana w rejestrze biogazowni rolniczych prowadzonym przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego, wynosi 4.380.000 m3/rok. Natomiast szacowana roczna produkcja energii elektrycznej wynosi 7,8 GWh, a energii cieplnej – 7,847 GWh.

REKLAMA

Operator biogazowni to jednocześnie właściciel dużego gospodarstwa rolnego, z którego substrat – gnojowicę czy obornik – wykorzystuje się do produkcji biogazu. 

REKLAMA

Jak informuje na łamach portalu wspolczesna.pl Tomasz Sikorski ze spółki Adler Biogaz, instalacja biogazowa została oddana do eksploatacji w lutym br., a w kwietniu osiągnęła sprawność 98,5%. 

Przedstawiciel operatora biogazowni dodaje, że comiesięczną wydajność biogazowni obniżają przestoje w jej pracy spowodowane wyłączaniem i częstymi spadkami napięcia energii elektrycznej. 

Obecnie w rejestrze biogazowni rolniczych prowadzonych przez ARR znajdują się 44 tego typu instalacje. 

gramwzielone.pl