Butanol szansą dla biopaliw?

Butanol szansą dla biopaliw?
jurvetson, flickr cc-by-2.0

Do produkcji butanolu zwykle wykorzystuje się skrobię oraz cukier trzcinowy. Jednak uczeni z Uniwersytetu Aalto w Finlandii chcą wykorzystać do tego celu lignocelulozę.

Czynnikiem silnie wpływającym na rozwój tego typu bioprocesów w tym skandynawskim państwie jest wysoce zaawansowany przemysł drzewny.

Jak wiemy, biomasa drzewna składa się z trzech podstawowych substancji: celulozy, hemicelulozy oraz ligniny. Dwa pierwsze mogą być z powodzeniem stosowane jako pożywka dla mikroorganizmów w procesach technologicznych, o których mowa była wcześniej.

REKLAMA
REKLAMA

Do wydzielania celulozy służy tzw. proces Kraft, który pozwala również na uzyskanie ługu czarnego będącego źródłem energii. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie dla drobnoustrojów. W udoskonalonej wersji procesu pozostałe cukry (poza celulozą) mają pozostać w nienaruszonym stanie i dlatego może stanowić to surowiec dla mikrobów.

Zgodnie w wymogami Unii Europejskiej, do końca 2020 roku wszystkie paliwa muszą zawierać dziesięć procent biopaliw. W tej kwestii butanol daje duże możliwości, gdyż możliwe jest dodanie nawet dwudziestu procent tego związku do istniejących już paliw bez wprowadzania zmian w istniejących silnikach spalinowych.


Wojciech Sikorski/ red. gramwzielone.pl