Dofinansowanie na mikrobiogazownie: nowa lista beneficjentów

Dofinansowanie na mikrobiogazownie: nowa lista beneficjentów
spd biogas press

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) opublikowała najnowszą listę osób, które mają szansę na uzyskanie dotacji na budowę mikrobiogazowni. {więcej}

W ramach projektu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” z PROW 2007-2013 ARMiR oferuje dotacje na budowę mikrobiogazowni na terenach rolniczych. Wartość dotacji może wynieść nawet 500 tys. zł, a maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych inwestycji to 100 tys. zł.

Na najnowszej liście wyznaczającej kolejność przyznawania dotacji potencjalnym beneficjentom, którzy ubiegają się o przyznacznie dotacji, jest 176 osób.

REKLAMA
REKLAMA

 Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 200 poz. 1442 z późn. zm.). Aktualizacja ww. informacji dokonywana będzie cyklicznie co dziesięć dni, do momentu, gdy kolejność wniosków na liście nie będzie się już zmieniać, tj. do czasu wydania rozstrzygnięć w sprawie przyznania pomocy w odniesieniu do wszystkich wniosków złożonych w ramach przeprowadzonego naboru – informuje ARMiR.

Czytaj więcej o dotacjach na biogazownie w 2012 roku na Gramwzielone.pl w artykule: Dotacje na biogazownie rolnicze w 2012 roku


red. gramwzielone.pl