Wnioski z IX Konferencji „Biogaz– praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”

Wnioski z IX Konferencji „Biogaz– praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”
foto: Progress Group

W Warszawie odbyła się dziewiąta edycja Konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”. Konferencja odpowiedziała na pytania i wątpliwości inwestorów m.in. co do zapisów projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii i czy biogazownie są w stanie sprostać trudnościom rynkowym i przynosić dochody.

Konferencja BIOGAZ od 2010 roku skupia cały sektor biogazowy. Jest platformą wymiany doświadczeń i wiedzy dla podmiotów poruszających się w temacie biogazu oraz wszystkich zainteresowanych wejściem w branżę. 

Podczas IX edycji tego wydarzenia wykładowcy-praktycy przybliżyli zainteresowanym tematy prawne, zagadnienia dotyczące finansowania inwestycji oraz praktyczne aspekty inwestycji w biogazownie. Tradycyjnie duże zainteresowanie wzbudziły prelekcje Pana Macieja Kapalskiego reprezentującego Departament Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki oraz Pani Sylwii Koch-Kopyszko, Prezes Zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

REKLAMA

Wydarzenie to przyciągnęło inwestorów zainteresowanych biogazowniami – przedstawicieli samorządów lokalnych, dostawców technologii i surowców, a także kadry zarządzającej oraz specjalistów z obszarów ochrony środowiska oraz strategii i rozwoju energetycznego.

Konferencję BIOGAZ wsparły organizacje związane z sektorem energetyki i energii, które objęły Patronatem Honorowym to wydarzenie: Ministerstwo Gospodarki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Agencja Rozwoju Mazowsza, Agencja Rynku Energii, Krajowa Izba Biopaliw, Fundacja Poszanowania Energii, Krajowa Izba Gospodarcza, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Stowarzyszenie Polskich Energetyków SPE, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Instytut Ochrony Środowiska IOŚ-PIB, Polskie Stowarzyszenie Doradztwa Energetycznego oraz Stowarzyszenie Polskich Energetyków SPE. Patronat Medialny tradycyjnie sprawowały czołowe media związane z energią odnawialną i gospodarką, m.in. portal Gramwzielone.pl.

Podczas Konferencji poruszone zostały następujące tematy:

– Wpływ obecnej sytuacji na rynku OZE na rozwój biogazowni w Polsce. Jakiego wsparcia dla biogazu należy oczekiwać w nowej ustawie o OZE? – Maciej Kapalski, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki

REKLAMA

– Czy możemy budować lepsze biogazownie? – mgr inż. Witold Płatek, Prezes Zarządu, Biogazownie Polskie Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.

– Biogazownie rolnicze – od planów do realizacji – Zdzisław Orzechowski, Prezes Zarządu, BIOGAZ-TECH Spółka z o.o.

– Obecna sytuacja instalacji biogazowych w Polsce. Aspekty ekonomiczne, statystyczne i legislacyjne – Marta Michalik, Specjalistka ds. energetycznych, Agencja Rynku Energii SA

– Sylwia Koch-Kopyszko, Prezes Zarządu, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego

– Zewnętrzne źródła finansowania (dotacje) inwestycji biogazowych – Iwona Poliwka, Doradca ds. Finansowania Inwestycji, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

– Przegląd surowców do produkcji biogazu – dr inż. Magdalena Szymańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

– Pulpa pofermentacyjna. Odpad czy nawóz? – dr inż. Magdalena Szymańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Progress Group