Wyniki spółki z branży biogazowej notowanej na NewConnect

Wyniki spółki z branży biogazowej notowanej na NewConnect
spd biogas, flickr cc

Esperotia Energy Investments S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lipca 2012 r., działająca w branży OZE, zmniejszyła skonsolidowaną stratę netto w 2014 r. do 531 tys. zł wobec 1.430 tys. zł rok wcześniej. W tym roku Emitent ma zamiar zrealizować budowę dwóch biogazowni rolniczych zlokalizowanych w Świdwinie oraz w Legnicy – informuje Esperotia Energy Investments S.A.

Komunikat Esperotia Energy Investments S.A.

Esperotia znacząco obniżyła stratę netto poprzez skuteczną strategię redukcji kosztów. Z uwagi na inwestycyjny charakter prowadzonej działalności, przychody ze sprzedaży oraz zyski będą widoczne w sprawozdaniach finansowych Spółki dopiero po rozpoczęciu funkcjonowania należących do niej biogazowni rolniczych. Warto także dodać, że strata EBITDA została bardzo mocno ograniczona i w 4 kw. 2014 r. na poziomie skonsolidowanym wyniosła zaledwie 24 tys. zł, a w całym 2014 r. sięgnęła 123 tys. zł.

REKLAMA

W tym roku Spółka chce zrealizować dwa projekty budowy biogazowni rolniczych. Każdy z nich ma przyznaną dotację oraz ma zapewnione finansowanie dłużne od włoskiego funduszu inwestycyjnego. Nowa Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii znajduje się już w końcowej fazie ścieżki legislacyjnej, a jej wejście w życie pozytywnie wpłynie na branżę OZE oraz z pewnością zachęci inwestorów instytucjonalnych do większej aktywności w zakresie finansowania nowych przedsięwzięć w tym sektorze.

REKLAMA

– Udało nam się mocno ograniczyć koszty bez szkody dla nowych projektów. Budowa dwóch biogazowni zakończy się w III kwartale tego roku i powinna one mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki w 2016 r. – mówi Agnieszka Król, Prezes Zarządu Spółki Esperotia Energy Investments S.A.

Esperotia rozważa wznowienie realizacji projektów budowy biogazowni rolniczych w Bułgarii, bowiem jej partner biznesowy, jakim jest włoski fundusz inwestycyjny, wyraża zainteresowanie finansowaniem tego typu przedsięwzięć. Kraj ten jest bardzo interesującym rynkiem dla instalacji OZE, ponieważ stawka za energię elektryczną pochodzącą z biogazowni rolniczych utrzymuje się na wysokim poziomie. Dzięki temu rentowność realizacji tego typu projektów w Bułgarii jest bardzo wysoka.

– Bułgaria nadal pozostaje ciekawym rynkiem dla rozwoju projektów biogazowych. Planujemy wzmocnić nasze działania w tym kraju w drugiej połowie roku, po tym gdy będzie znana nowa taryfa na energię elektryczną pochodzącą z biogazu – podsumowuje Agnieszka Król.

Esperotia Energy Investments S.A. tworzy Grupę Kapitałową, w skład której wchodzą spółki celowe przeznaczone do realizacji projektów biogazowni rolniczych zarówno w Polsce, jak i w Bułgarii.

Esperotia Energy Investments S.A.