REKLAMA
 
REKLAMA

Polska może być potentatem w produkcji biometanu. Ale potrzeba zmian prawnych

Polska może być potentatem w produkcji biometanu. Ale potrzeba zmian prawnych
fot. YouTube/Fabryki w Polsce

Planowana nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii zawiera regulacje, które umożliwiają wprowadzenie nowego instrumentu wsparcia dla biometanu. Pozytywnie ocenia to Polska Organizacja Biometanu, która jednak zwraca uwagę na konieczność jeszcze odważniejszych zmian.

Polska Organizacja Biometanu (POB) podkreśla, że Polska może produkować nawet 8 mld m3 biometanu rocznie. Warunkiem jest jednak wprowadzenie nowych mechanizmów i instrumentów wspierających jego wytwarzanie.

11 marca tego roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska udostępniło na stronie  Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu: UC99). Zawiera on rozdział poświęcony mechanizmom i instrumentom wspierającym wytwarzanie biometanu w instalacjach OZE. Zdaniem POB jest to istotny krok w rozwoju produkcji tego korzystnego ekologicznie i ekonomicznie zamiennika gazu ziemnego.

REKLAMA

Jako organizacja, która powstała, aby wspierać rozwój biometanu w Polsce, widzimy jednak konieczność uzupełnienia zaproponowanych zmian o rozwiązania, które zdecydowanie ułatwią oraz przyspieszą uruchomienie tego sektora – mówi Michał Tarka, dyrektor generalny POB.

Konkretne postulaty branży

Poza rozszerzeniem wprowadzonego nowego instrumentu wsparcia POB postuluje też wdrożenie dodatkowych unormowań prawnych i usprawnień. Do głównych propozycji należą:

  • możliwość wprowadzenia instrumentów wsparcia dla instalacji biometanowych o mocy większej niż 1 MW;
  • możliwość wprowadzenia instrumentów wsparcia instalacji transportujących wytworzony biometan w postaci sprężonej lub skroplonej inaczej niż sieciami gazowymi;
  • integracja instalacji biometanowych z sieciami gazowymi w Polsce;
  • wprowadzenie ułatwień w procesie inwestycyjno-budowlanym instalacji OZE wytwarzających biometan;
  • umożliwienie wykorzystania biometanu w realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, czyli udział biometanu jako zastępstwa gazu ziemnego w paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach transportu drogowego i kolejowego.

Jak wskazuje POB, w Europie działa obecnie 540 wytwórni biometanu, jednak w Polsce nie powstała jeszcze żadna instalacja do produkcji tego biogazu. Powodem jest właśnie brak stabilnego systemu wsparcia oraz brak uproszczeń w procedurach uzyskania decyzji środowiskowej dla większych projektów. Operatorzy gazowych sieci dystrybucyjnych nie są zachęcani do przyłączania instalacji biometanowych.

REKLAMA

„Rozwój sektora biometanowego w Polsce stanowi wyzwanie, które będzie mogło być zrealizowane tylko we współpracy pomiędzy wszystkimi interesariuszami: Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedsiębiorstwami paliwowymi, gazowymi oraz branżą biogazową. Ogromny potencjał wytwórczy biometanu może zostać wykorzystany przede wszystkim w oparciu o zapewnienie ekonomicznego uzasadnienia do realizacji trudnych operacyjnie inwestycji, jakimi są duże instalacje biometanowe” – pisze POB w uzasadnieniu swoich głównych postulatów.

Minimalny okres wsparcia inwestycji

Zdaniem organizacji nowoczesne instalacje biometanowe w Polsce powinny produkować minimum około 5–8 mln m3 biometanu rocznie. To przekłada się na instalacje o mocy zainstalowanej elektrycznej na poziomie 3–6 MW. Dlatego rząd powinien rozszerzyć proponowane wsparcie dla instalacji o mocy powyżej 1 MW.

Jak podkreśla POB, długofalowe planowanie działań inwestycyjnych w zakresie budowy instalacji biometanowych wiąże się z koniecznością zapewnienia niezmienności wsparcia w okresie pozwalającym na zwrot nakładów poniesionych przez inwestorów. Ze wzlędu na skalę projektów i potrzebę zaangażowania większego kapitału instalacje biometanowe wymagają przyjęcia okresu wsparcia dłuższego niż w przypadku innych technologii OZE. Organizacja postuluje, by był to okres 20 lat od dnia rozpoczęcia generacji biometanu. Uznaje to za minimalny potrzebny czas wsparcia, odpowiadający przeciętnemu cyklowi życia projektu instalacji biometanowej.

Polska Organizacja Biometanu powstała 6 września 2022 roku. Zrzesza ekspertów branżowych i przedstawicieli wiodących grup paliwowych, energetycznych oraz ciepłowniczych działających na polskim rynku. W skład POB wchodzą obecnie: Veolia Energia Polska, Orlen Południe, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, Duon Dystrybucja, Go&Biogas, Selena Green Investments, Unimot, Atrem, Związek Producentów Cukru (grupy: Krajowa Grupa Spożywcza, Nordzucker, Südzucker, Pfeifer&Langen), Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych (Łukasiewicz – INS) oraz SMM Legal Energy.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

Brak komentarzy
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA