Ustawa o biogazowniach trafi do podpisu Prezydenta

Ustawa o biogazowniach trafi do podpisu Prezydenta
Polska Grupa Biogazowa

Ustawa mająca na celu ułatwienie inwestycji w biogazownie rolnicze została uchwalona przez Sejm kilka tygodni temu. Wczoraj posłowie głosowali nad poprawkami Senatu do tej ustawy. Teraz nowe prawo dla biogazowni trafi do podpisu Prezydenta.

Pod koniec maja Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu. Za jej przyjęciem było 449 posłów, czyli wszyscy obecni na głosowaniu. Następnie ustawa przyjęta przez Sejm trafiła do prac w Senacie.

Wczoraj poprawki zgłoszone przez Senat były przedmiotem głosowania w Sejmie. Posłowie zagłosowali za przyjęciem większości z nich. Miały one głównie na celu doprecyzowanie uchwalonych wcześniej przepisów.

REKLAMA

Łatwiejsze inwestycje

Przepisy przygotowane w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi mają ułatwić proces inwestycji w biogazownie rolnicze. Ustawa reguluje takie kwestie jak: termin wydania decyzji, tryb postępowania, lokalizowanie inwestycji na podstawie przepisów o planowaniu przestrzennym czy kwalifikacja gruntów zajętych pod biogazownię rolniczą w gospodarstwie rolnym.

W ustawie znalazły się dodatkowe preferencje dla spółdzielni energetycznych. Z drugiej strony wprowadzono szereg warunków, które mogą wykluczyć część inwestycji w biogazowni rolniczych z przewidzianych ułatwień.

Nowe prawo ma służyć rozwojowi przede wszystkim biogazowni, które wpiszą się w koncepcję obiegu zamkniętego w gospodarstwach rolnych i zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego. Dlatego uwzględniono ograniczenia wynikające z przeciętnego zapotrzebowania gminy wiejskiej na energię lub ciepło.

REKLAMA

Wprowadzono ograniczenia dotyczące wykorzystania wyłącznie substratów uwzględnionych w planowanym rozporządzeniu i mających lokalne pochodzenie, maksymalnej powierzchni zajętej przez biogazownię (do 1 ha) i mocy biogazowni (nie więcej niż 3,5 MWe i 10,5 MWt). W ustawie znalazł się także warunek maksymalnej produkcji biogazu rolniczego na poziomie 14 mln m3 oraz wytwarzania biometanu z biogazu rolniczego – maks. 8,4 mln m3.

Przyjęto ponadto, że biogazownia objęta preferencjami wynikającymi z nowego prawa musi być zlokalizowana na nieruchomości należącej do podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne lub działalność związaną z przetwórstwem rolno-spożywczym.

Potrzebne rozporządzenie

Nowe prawo ma ułatwić właścicielom biogazowni rolniczych wprowadzanie do obrotu produktu pofermentacyjnego. Celem jest umożliwienie bezpośredniego wykorzystania go w rolnictwie bez dodatkowych formalności – o ile produkt pofermentacyjny zostanie wytworzony z surowców pochodzących z gospodarstw rolnych lub z pozostałych surowców, których lista zostanie określona w rozporządzeniu (pod warunkiem spełnienia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń).

W rozporządzeniu do ustawy o biogazowniach rolniczych ma zostać zawarta lista bezpiecznych substratów, które będą mogły być wykorzystywane w biogazowni rolniczej bez konieczności przeprowadzania procedury administracyjnej prowadzonej przez marszałka województwa w zakresie uznania ich za produkt uboczny.

Ustawa o biogazowniach wychodzi z parlamentu

Wczorajszym głosowaniem senackich poprawek w Sejmie parlament zakończył prace nad nowymi regulacjami w zakresie inwestycji w biogazownie rolnicze. Teraz ustawa trafi do Kancelarii Prezydenta RP.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.