Dla kogo dotacje na biogaz i elektrociepłownie na biomasę?

Sprawdź, gdzie – dzięki konkursowi nr 2/PO IiŚ/9.4/2009 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych  mogą powstać biogazownie i eletrociepłownie opalane biomasą, i kto chce je wybudować? {więcej}

Ministerstwo Gospodarki pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach działania 9.4 przedstawiło listę rankingową przedsięwzięć mających na celu wytwarzanie zielonej energii, które przeszły ocenę formalną i merytoryczna pierwszego stopnia. Lista składa się z części podstawowej i rezerwowej. Wnioski przejdą teraz ocenę merytoryczną II stopnia, a jej pozytywny wynik zapewni beneficjentom dostęp do unijnych środków.

Na liście podstawowej, na której jest w sumie 19 projektów, znalazło się 8 wniosków, które mają na celu budowę biogazowni, a także 2 projekty, których celem będzie zwiększenie potencjału współspalania przy wykorzystaniu biomasy.

REKLAMA

Listę podstawową otwiera Poldanor SA. Krajowy lider w produkcji biogazu chce pozyskać z Unii 4,28 mln zł na budowę biogazowni w Giżynie. Cały projekt, za który Poldanor otrzymał w konkursie 42 punkty (maksymalna ilość punktów to 44), warty jest 13,6 mln zł.

Drugie miejsce na liście Ministerstwa Gospodarki także zajmuje przedsięwzięcie mające na celu wytwarzanie energii z biogazu. Jego autorem jest firma Biogal, która chce za 19,86 mln zł wybudować biogazownię o mocy 1 MW w miejscowości Boleszyn. Z tej kwoty aż 11,32 mln zł ma pochodzić ze środków PO IiŚ.

Trzeci na liście podstawowej jest Bioenergy Project. Spółka za 27,56 mln zł chce wybudowaćbiogazownię w Konopnicy, gmina Rawa Mazowiecka. Dofinansowanie tego projektu może wynieść 18,04 mln zł.

Dużą szansę na dofinansowanie (8,51 mln zł przy całkowitej wartości projektu na poziomie 17,71 mln zł) ma też firma Agroelektrogaz (4. na liście podstawowej) chcąca zainwestować w elektrownię biogazową w miejscowości Drzonowo w woj. zachodniopomorskim oraz Minex-Invest(5. na liście podstawowej), który za 17,11 mln zł planuje budowę biogazowni w okolicy Łęgut, w gminie Gietrzwald, przy czym 6,95 mln zł ma pochodzić z Unii.

Szósta na liście podstawowej jest spółka Biogazownia Rypin, która za 28,47 mln, przy dofinansowaniu na poziomie 15,79 mln zł, chce wybudować instalację o mocy 1,8 MWel w gminie Rypin.

REKLAMA

Na liście podstawowej są jeszcze dwa wnioski dot. budowy biogazowni. Pierwszy z nich złożyła firma Bioelektrownia Buczek, a drugi New Energy Technologies, która zamierza wybudować biogazownię wykorzystującą ścieki z oczyszczalni w Jastrzębiu Zdroju. Wartość pierwszego z tych projektów to 34,86 mln zł (wydatki kwalifikowane 19,52 mln zł), a drugiego – 20,48 mln zł przy dofinansowaniu na poziomie 10,07 mln zł.

Na liście podstawowej są także dwa projekty dotyczące wykorzystania biomasy w technologii współspalania. Autorem pierwszego jest PKE SA Elektrownia Jaworzno III, która za 280 mln zł chce wybudować kocioł na biomasę. Może na to otrzymać maksymalną kwotę wsparcia, czyli 40 mln zł. Drugi z wniosków dotyczy budowy elektrociepłowni wykorzystującej biomasę w miejscowości Koniecwald, w powiecie sztumskim, i za 24,94 mln zł chce go zrealizować firmaWidok Energia. Unijna dotacja może wynieść w tym wypadku 12,23 mln zł.

 

Kto w kolejce?

Na liście rezerwowej pierwsza jest firma Saria Polska z projektem budowy biogazowni w Długim Borku. W kolejce po unijną dotację są też firmy: Gospodarstwo Rolne Kargowa-Klępsk Ryszard Maj (biogazownia w gm. Sulechów), Eco-Progress (biogazownia Giże), Wikana Bioenergia (biogazownia w Siedliszczkach), spółka Rolnicza bioelektrownia Rzeczyca,Ekospot (biogazownia w Kutnie), BioProtect (biogazownia w Miłomłynie), spółka Biogazownia LiszkowoEnergaz (biogazownia na terenie gorzelni w Domisławiu), Ekowood (biogazownia Zajdy), firma AWW Wawrzyniak (biogazownia w Zbiersku), PolcharBiogazownia Ostrowiec, spółka Lerca (biogazownia zintegrowana z gorzelnią w Trzebiechowie), Enerbio (biogazownie: Korczmin-Osada oraz Szarajówka), spółka OZE 22 (biogazownia Sucha Wola), firma Biogazownia Łapy, spółka Biogazownia WożuczynElektrownia Biogazowa Grzmiąca-GorzelniaAdler Biogaz (biogazownia w Rybołach),

Na liście rezerwowej zwraca uwagę Polska Grupa Biogazowa, która ma na niej aż 9 wniosków (biogazownie w gminach: Gubin, Żmudź, Trzebnica, Wysoka, Szczekociny, Cieszanów, Bielsk Podlaski, Imielno, a także Złocieniec) oraz PGE Energia Odnawialna SA (biogazownie w Ostrowcu Świętokrzyskim, Pełnatyczach, Krynce, Hruszowicach-Gaje i Strzyżowie).

Oprócz wyżej wymienionych projektów biogazowni, na liście rezerwowej są też wnioski mające na celu budowę instalacji do spalania biomasy, które zostały przygotowane przez firmy:Elektrociepłownia Biomasy BraniewoBioelektrociepłownia SieradzElektrociepłownia Tychy (kocioł na biomasę o mocy 40 MWe), Energa Kogeneracja (blok na biomasę o mocy 20 MWe w Elblągu), Opec GrudziądzE.SPERA (blok energetyczny o mocy 12 MWe w Myszkowie) iPGE Elektrociepłownia Kielce.


Red. Gramwzielone.pl