Biogazownie w Polsce w Krajowym planie działań

Jak wygląda obecnie w naszym kraju rynek biogazowni i jakie są jego perspektywy na następne lata zdaniem autorów Krajowego planu działań w zakresie OZE? {więcej}

Krajowy plan działań to rządowy dokument przedstawiający prognozy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce do 2020 roku. Autorem tzw. Action Plan jest Ministerstwo Gospodarki.

Resort gospodarki opublikował właśnie jego najnowszą wersje. Plan musi trafić jak najszybciej do Komisji Europejskiej, a obecnie jest na ostatnim etapie weryfikacji – tzn. jest oceniany przez Radę Ministrów. KPD miał trafić do Brukseli już kilka miesięcy temu, jednak od tego czasu ministerstwo zwleka z jego wysłaniem.

REKLAMA

Jak obecnie wygląda polski rynek biogazu? Ministerstwo szacuje, że na koniec ubiegłego roku w naszym kraju działało 125 biogazowni – w tym 46 instalacji działających przy oczyszczalniach ścieków, 73 biogazownie składowiskowe, a także zaledwie 6 biogazowni rolniczych – w sumie zainstalowana moc wyniosła 70 MW, z czego 7 MW przypadło na biogazownie rolnicze.

Resort gospodarki zauważa, że ponad 70 proc. całkowitej produkcji biogazu w Polsce jest wytwarzane na bazie osadów ściekowych. Łączna produkcja biogazu na koniec 2008 roku wyniosła 5515 TJ, z czego biogazownie działające przy oczyszczalniach ścieków wyprodukowały 3976 TJ, a biogazownie rolnicze – 107 TJ. W porównaniu z rokiem 2006, produkcja biogazu w roku 2008 wzrosła o ponad 50 proc.

REKLAMA

Jaką wizję rozwoju biogazowni w Polsce ma Ministerstwo Gospodarki? Urzędnicy resortu przekonują w KPD, że powinny one być kluczowymi instalacjami, w których wykorzystywana będzie biomasa przeznaczona na cele energetyczne.

– Biomasa na cele energetyczne powinna być wykorzystywana przede wszystkim lokalnie w ramach tzw. generacji rozproszonej w wysokosprawnych jednostkach kogeneracyjnych. W takich instalacjach systemowi wsparcia podlega wykorzystanie każdego rodzaju biomasy, w tym pochodzenia leśnego – czytamy w Krajowym Planie Działań.

MG szacuje, że potencjał energetyczny rolnictwa pozwoliłby na funkcjonowanie w naszym kraju nawet 2 tys. biogazowni rolniczych i wyprodukowanie 5 mld m3 biogazu rocznie, natomiast „realnie” potencjał biomasy rolniczej pozwala na produkcję biogazu na poziomie 1,7 mld m3 w skali roku. Dla porównania, roczna konsumpcja gazu ziemnego w Polsce wynosi ok. 14 mld m3.

– Szacowana ilość biogazu po oczyszczeniu mogłaby pokryć około 10 proc. zapotrzebowania kraju na gaz lub w całości zaspokoić potrzeby odbiorców z terenów wiejskich oraz dostarczyć dodatkowo 125 tys. MWhe (energii elektrycznej) i 200 tys. MWhc (energii cieplnej) – czytamy w Krajowym Planie Działań w zakresie OZE.


Red. Gramwzielone.pl