Pomorska gmina będzie zasilana ciepłem z biogazowni

Pomorska gmina będzie zasilana ciepłem z biogazowni
Biogazownia rolnicza w Darżynie. Fot. Gmina Potęgowo

W położonej w województwie pomorskim gminie Potęgowo powstanie sieć ciepłownicza, którą do mieszkańców popłynie ciepło wyprodukowane w lokalnej biogazowni rolniczej.

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę o rozstrzygnięciu konkursu, na mocy której wniosek Gminy Potęgowo dotyczący projektu pn. „Budowa sieci ciepłownicze wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo” został wybrany do unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. pomorskiego.

Kwota przyznanego dofinansowania to 6,321 mln zł, co stanowi 85 proc. kosztów kwalifikowalnych. Wartość inwestycji ogółem wynosi 9,151 mln zł.

REKLAMA

Urząd gminy Potęgowo zaznacza, że jego projekt został oceniony najwyżej na osiem złożonych wniosków.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przez pomorską gminę we współpracy ze spółką Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno, do której należy położona na terenie gminy biogazownia rolnicza.

Biogazownia rolnicza w Darżynie została wpisana do rejestru biogazowni rolniczych prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego w sierpniu 2013 r. Jej moc elektryczna wynosi 2,4 MWe, co czyni ją jedną z większych instalacji tego typu w kraju. Roczna wydajność produkcji biogazu rolniczego szacowana jest na 7,7 mln m3.

REKLAMA

Celem projektu, na który dofinansowanie dostała gmina Potęgowo, jest modernizacja istniejącej sieci ciepłowniczej oraz budowa nowej sieci przesyłowej wraz z modernizacją źródła ciepła.

Sieć ciepłownicza będzie zasilać zmodernizowane w tym celu węzły cieplne oraz planowane do wybudowania w istniejących obiektach, w których likwidowane będą indywidulane kotłownie. Łączna długość planowanego ciepłociągu wynosi 4,3 km.

W ramach dofinansowanego ze środków unijnych przedsięwzięcia planowane jest wyłączenie z użytkowania istniejącej kotłowni węglowej oraz rozbudowa instalacji ciepłowniczej wraz z montażem trzech zespołów wymiennikowych źródeł ciepła (płytowych) i montażem dodatkowego pieca opalanego gazem.

Urząd gminy Potęgowo podkreśla, że planowane rozwiązania techniczne umożliwią w perspektywie czasowej dalszą rozbudowę sieci ciepłowniczej i przyłączanie do niej kolejnych budynków. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest po podpisaniu umowy o dofinansowanie i ma nastąpić w III kwartale br.

Na terenie gminy Potęgowo działa również uruchomiona w 2008 r. farma wiatrowa o mocy 12 MW, która składa się z sześciu turbin Enercon E-82, każda o mocy 2 MW. Połowa wiatraków należy do spółki Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno, a pozostałe do koncernu energetycznego Enea.

red. gramwzielone.pl