Tarnów chce stworzyć klaster energii przy pomocy Norwegów

Tarnów chce stworzyć klaster energii przy pomocy Norwegów
Fot. Bioelektra Group

Samorządowcy z Tarnowa chcą uruchomić klaster energii bazujący na produkcji i wykorzystaniu energii z odpadów. Pomóc w tym mają fundusze i eksperci z Norwegii. Dzięki własnej produkcji energii na lokalnym rynku ma zostawać nawet 10 milionów złotych rocznie. 

Produkcja energii z odpadów to specjalność Skandynawów. Tarnów chce wykorzystać tą technologię, korzystając z pomocy Norwegów.  

Koncepcję Tarnowskiego Klastra Energii przygotują dla miasta Fundacja Poszanowania Energii wspólnie z norweską firmą Norsk Energi. – W Norwegii sześćdziesiąt pięć procent energii cieplnej pochodzi odpadów – podkreśla Jon Tveiten z Norsk Energi, zaznaczając, że Tarnów do wprowadzenia podobnego systemu jest bardzo dobrze przygotowany.

REKLAMA

– Główne cele tego przedsięwzięcia to poprawa jakości powietrza, zmniejszenie wydatków z budżetu miasta na utylizację odpadów i wykorzystanie powstających w mieście odpadów do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki temu docelowo na lokalnym rynku zostanie 10 milionów złotych – komentuje Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa. 

Projekt pt. „Wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych poprzez koncepcję miejskiego klastra energetycznego” zyska finansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

– Podobnej idei jeszcze w naszym kraju nie zrealizowano, ale to nie jest eksperyment, ponieważ takie rozwiązania funkcjonują już w innych krajach. Technologicznie to nie jest nowość, natomiast nowe będą rozwiązania organizacyjno-prawne – komentuje Andrzej Wiszniewski, ekspert Fundacji Poszanowania Energii.

REKLAMA

Jak informuje serwis prasowy miasta Tarnowa, celem Tarnowskiego Klastra Energii jest stworzenie lokalnego systemu, pozwalającego przetwarzać powstające w mieście niezagospodarowane w recyklingu odpady na energię elektryczną i cieplną, która byłaby wykorzystywane zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak i przez odbiorców indywidualnych.

Dzisiaj odpady są odbierane przez podmioty zewnętrzne i zagospodarowywane poza Tarnowem. Miasto nie tylko traci cenny surowiec energetyczny, ale także płaci wysokie opłaty za jego utylizację, wynoszące około 5,5 mln zł rocznie oraz ponosi koszty zakupu węgla sięgające rocznie kwoty 5 mln zł – czytamy w komunikacie Gminy Miasta Tarnowa

Odpady miałyby być przetwarzane w instalacji termicznego przekształcania odpadów zlokalizowanej na terenie miasta. Wytworzone ciepło i energia elektryczna byłoby zużywane przez budynki użyteczności publicznej, a nadwyżki wytworzonej energii odbierałaby miejska sieć ciepłownicza i system elektroenergetyczny.

Porozumienie w sprawie utworzenia Tarnowskiego Klastra Energii podpisały w kwietniu br. Gmina Miasta Tarnowa, Politechnika Krakowska oraz tarnowskie spółki komunalne Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowie oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

Efekty pilotażowego projektu w postaci modelu funkcjonowania miejskiego klastra energetycznego na przykładzie miasta Tarnowa mają zostać udostępnione w IV kwartale br. Wtedy też planowana jest rejestracja klastra w Ministerstwie Energii.

red. gramwzielone.pl