Maks. 70 EUR/MWh w niemieckiej aukcji dla CHP

Maks. 70 EUR/MWh w niemieckiej aukcji dla CHP
Fot. Weltec

Pod koniec tego tygodnia Niemcy rozstrzygną pierwszą w historii aukcję dla instalacji produkujących energię elektryczną i cieplną w kogeneracji.

Niemiecki regulator Bundesnetzagentur zapewnia, że organizując pierwszą aukcję dla kogeneracji, skorzysta z doświadczeń z aukcji prowadzonych dotąd dla odnawialnych źródeł energii.

Od 2015 roku niemieckie władze organizują rocznie po kilka aukcji dla fotowoltaiki, a w tym roku przeprowadzono pierwsze trzy aukcje dla energetyki wiatrowej na lądzie, jedną dla energetyki wiatrowej na morzu oraz jedną dla energetyki biomasowej.

REKLAMA

Teraz Niemcy przeprowadzą pierwszą aukcję dla instalacji kogeneracyjnych, co jest konsekwencją znowelizowania ustawy KWKG (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz). Zgodnie z tą ustawą systemem aukcyjnym zostają objęte instalacje produkujące w skojarzeniu energię elektryczną i cieplną o mocy do 1 MWe do 50 MWe.

REKLAMA

Wsparcie w nowym systemie rozliczeń może objąć dzięki pierwszej aukcji instalacje kogeneracyjne o mocy do 100 MW.

Maksymalną cenę za energię, która będzie sprzedawana z instalacji, którą wygrają najbliższą aukcję dla CHP, Bundesnetzagentur określił na 70 EUR/MWh.

To poziom niższy niż ceny osiągnięte w pierwszej niemieckiej aukcji dla instalacji biomasowych produkujących wyłącznie energię elektryczną. Więcej na ten temat w artykule: Niemcy rozstrzygnęli pierwszą aukcję dla biomasy.

red. gramwzielone.pl