Pierwsza nowa biogazownia w systemie FIT

Pierwsza nowa biogazownia w systemie FIT
Fot. Agrikomp

Na Pomorzu powstaje biogazownia rolnicza o mocy 330 kW. Po jej uruchomieniu produkowana energia elektryczna będzie rozliczana, jedna z pierwszych instalacji w krajowej energetyce odnawialnej, w nowym mechanizmie taryf gwarantowanych, który został wprowadzony do ustawy o OZE w połowie tego roku.

Chodzi o biogazownię rolniczą, za której realizację w powiecie kościerskim w woj. pomorskim odpowiada spółka Agrikomp. Instalacja będzie zlokalizowana w pobliżu budynków inwentarskich, w  których prowadzona jest wielkoskalowa hodowla świń.

Biogazownia będzie w 95 proc. zasilana substratem w postaci z gnojowicy, pozostałe 5 proc. będą stanowiły inne odpady – w tym obornik z okolicznych kurników.

REKLAMA

Ze względu na ilości wytwarzanej gnojowicy w tuczarni biogazownia przyczyni się do znacznej poprawy oddziaływania budynków inwentarskich na otoczenie. W tym przypadku gnojowica, zanim trafi do zbiorników końcowych, trafi do zbiorników fermentacyjnych, gdzie poprzez proces fermentacji jej intensywny zapach ulegnie znacznemu ograniczeniu – informuje Przemysław Krawczyk, wiceprezes Agrikomp.

Jak informuje portal Gramwzielone.pl wiceprezes spółki wykonującej biogazownię, złożą się na nią cztery zbiorniki. Zbiornik wstępny będzie przyjmować zrzuty z gnojowicy z kanałów. Z tego zbiornika substrat będzie dalej przekazywany do zbiornika fermentacyjnego, a dodatkowo powstaną dwa zbiorniki gromadzące poferment.

Jak tłumaczy Agrikomp, jest to ważne ze względu na to, iż gnojowica nie jest dostępna na bieżąco, a jedynie tylko podczas opróżniania kanałów przy sprzedaży zwierząt. W tym przypadku konieczne jest wybudowanie dużego zbiornika buforującego duże zrzuty tego substratu z chlewni.

– Kończący się system wsparcia wytwarzania CHP w postaci żółtych certyfikatów przyczynił się do zaniechania poniesienia dodatkowych kosztów inwestycyjnych, aby wykorzystać ciepło z instalacji. Jest to nasza szósta realizacja w Polsce. Obecnie zaprojektowaliśmy ponad 47 biogazowni w Polsce o średniej mocy około 500 kW, które będą realizowane już w nowym systemie. Głównie są to biogazownie przy gospodarstwach rolnych – tłumaczy Przemysław Krawczyk.

Moc biogazowni wstępnie wyniesie 330 kW, jednak została ona zaprojektowana tak, aby umożliwić przyszłą rozbudowę do 500 kW, czyli górnego progu mocy umożliwiającej korzystanie z rozliczeń sprzedawanej energii elektrycznej w systemie taryf gwarantowanych.  

Jeszcze w tym roku Agrikomp rozpocznie budowę kolejnej instalacji. Decyzja o jej realizacji została podyktowana coraz bardziej restrykcyjnymi normami obowiązującymi przy produkcji zwierzęcej. Ta instalacja ma również zostać objęta rozliczeniami w systemie FIT.

Natomiast wiosną przyszłego roku firma specjalizująca się w budowie i serwisowaniu biogazowni rolniczych ma zacząć realizację 10 projektów o mocach od 250 kW do 990 kW.

Jako grupa zrealizowaliśmy ponad 900 instalacji. Obecnie bardzo intensywnie rozwijane są przez nas biogazownie produkujące biometan, które budujemy we Francji – informuje Przemysław Krawczyk.

REKLAMA

System taryf gwarantowanych

Z systemu taryf gwarantowanych od kilku miesięcy mogą korzystać operatorzy już zbudowanych biogazowni i elektrowni wodnych lub inwestorzy, którzy dopiero uruchomią produkcję energii elektrycznej w tych technologiach.

Zgodnie z art. 70a ustawy o odnawialnych źródłach energii, znowelizowanej w połowie tego roku, mechanizm taryf gwarantowanych (feed-in tariff, FIT) umożliwia wytwórcom posiadającym instalacje o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW wyjście z systemu świadectw pochodzenia lub systemu aukcyjnego i rozpoczęcie sprzedaży energii po cenie gwarantowanej. W tym przypadku sprzedawca zobowiązany kupuje energię elektryczną po cenie równej 90 proc. ceny referencyjnej właściwej dla danej instalacji. Wówczas wytwórca samodzielnie dokonuje rozliczenia z operatorem rozliczeń energii odnawialnej.

Drugi z wprowadzonych w tym roku instrumentów wsparcia dla mniejszych biogazowni i hydroelektrowni, tzw. feed-in premium (FIP), dotyczy instalacji o mocy nie większej niż 1 MW i nie mniejszej niż 500 kW i także umożliwia sprzedaż energii po cenie gwarantowanej. Wybrany podmiot kupuje energię elektryczną po cenie umownej, a wytwórca samodzielnie dokonuje rozliczenia z operatorem rozliczeń energii odnawialnej, uzyskując w efekcie cenę za energię na atrakcyjnym poziomie 90 proc. ceny referencyjnej.

Stała cena zakupu energii w systemach FIT/FIP powinna być waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego. Taryfy FIT lub FIP mają obowiązywać przez 15 lat, ale nie dłużej niż do końca 2035 r.

W ramach systemu FIT niewykorzystana energia będzie sprzedawana do sprzedawcy zobowiązanego, natomiast w systemie FIP wytwórca energii odnawialnej sam będzie musiał poszukać odbiorcy i nie będzie to sprzedawca zobowiązany. 

Taryfy FIT/FIP w 2018 roku [w zł/MWh]: 1 biogaz rolniczy do 500 kW, 2. biogaz rolniczy powyżej 500 kW, 3. biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do 500 kW, 4. biogaz pozyskany ze składowisk odpadów powyżej 500 kW, 5. biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do 500 kW, 6. biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków powyżej 500 kW, 7. biogaz inny poniżej 500 kW, 8. biogaz inny powyżej 500 kW, 9. hydroenergia do 500 kW, 10. hydroenergia powyżej 500 kW.

Mechanizmy FIT i FIP mają obejmować analogiczne warunki kumulacji pomocy publicznej jak w systemie aukcyjnym. Ze względu na pomoc publiczną, wytwórcy chcący skorzystać z FIT lub FIP muszą złożyć wraz z deklaracją o zamiarze sprzedaży nadwyżek energii po stałej cenie również odpowiedni formularz, w którym przekażą informacje o otrzymanej pomocy publicznej.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.