Techniczna nowelizacja ustawy o biopaliwach

Techniczna nowelizacja ustawy o biopaliwach
Fot. Kancelaria Sejmu RP

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o biopaliwach zmieniającą zakres paliw, które mają podlegać opłacie emisyjnej stanowiącej źródło dochodów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także utworzonego w tym roku Funduszu Transportu Niskoemisyjnego.

Posłowie przyjęli w piątek – przeciw było tylko 3 posłów – nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Jej projekt wpłynął do Sejmu 4 grudnia, w czwartek swoje sprawozdanie złożyła Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa, a w piątek ustawę przegłosowano na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

W zgłoszonej przez posłów PiS nowelizacji zmienia się zakres rodzajów paliw, które mają podlegać opłacie emisyjnej. Zgodnie z przyjętymi przepisami, taką opłatą zostaną objęte benzyny silnikowe o kodach CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, a także oleje napędowe o kodach CN 2710 19 43, CN 2710 20 11.

REKLAMA

Zmieniany przepis dotyczy opłaty emisyjnej i odwołuje się do nieaktualnych kodów CN. Ustawa będzie odwoływała się do klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1925, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. W obecnym brzmieniu art. 321a ust. 3 odnosi się natomiast do klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN). W zakresie klasyfikacji do odpowiedniego kodu CN ustawodawca odwołał się do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Niedokonanie projektowanej zmiany spowoduje powstanie wątpliwości co do możliwości  poboru  opłaty emisyjnej od 1 stycznia 2019 r. – tak uzasadniali potrzebę nowelizacji jej autorzy.

Zaproponowana zmiana ma charakter wyłącznie techniczny i ma nie spowodować żadnych dodatkowych obciążeń po stronie podatników.

Wcześniejsza tegoroczna nowelizacja ustawy o biopaliwach, którą prezydent podpisał w połowie lipca br., ustanowiła opłatę emisyjną w wysokości 80 zł od 1 000 l paliw. Środki z opłaty w 85 proc. mają trafić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w 15 proc. do Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Przyjęta w piątek nowelizacja ustawy o biopaliwach ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r. Wcześniej jednak musi ją jeszcze przyjąć Senat i podpisać prezydent.

Zgodnie z unijną dyrektywą 2009/28, państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r.

REKLAMA

Obowiązkowe, krajowe cele ogólne składają się na założony 20 proc. udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Unii Europejskiej. W przypadku Polski krajowy cel określono na 15 proc.

Ponadto, każde państwo UE powinno zapewnić, aby w 2020 r. udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu wynosił co najmniej 10 proc. końcowego zużycia energii.

Jak wynika z informacji podanych przez Główny Urząd Statystyczny, w ubiegłym roku energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych w Polsce pochodziła w przeważającym stopniu z biopaliw stałych (67,9 proc.), energii wiatru (14 proc.) i z biopaliw ciekłych (10 proc.).

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w transporcie wzrósł w 2017 roku o 0,28 pkt proc. w stosunku do 2016 r. Jak wskazuje GUS, na ten wynik złożył się wzrost zużycia energii odnawialnej – aż o ok. 25 proc. przy jednoczesnym mniejszym wzroście zużycia ogólnego energii w transporcie o ok. 17 proc.

W 2016 roku udział zielonej energii w transporcie wyniósł zaledwie 3,93 proc. wobec 6,44 proc. w roku 2015 oraz wobec 6,25 proc. w roku 2014.

Wcześniej przygotowanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o biopaliwach, która przybliżyłaby Polskę do osiągnięcia celów w zakresie udziału energii odnawialnej w transporcie, zapowiedział w rozmowie z portalem Gramwzielone.pl Andrzej Kaźmierski, dyrektor departamentu OZE w Ministerstwie Energii. Ocenił przy tym poziom 10 proc. zielonej energii w transporcie do 2020 r. jako „technicznie nieosiągalny”. Więcej na ten temat w artykule: Tak ME chce przybliżyć cel OZE na 2020 (wideo).

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.