PSPBR o wsparciu dla biogazowni w nowej ustawie o OZE

PSPBR o wsparciu dla biogazowni w nowej ustawie o OZE
spd biogas press

{więcej}Aleksander Duch, przewodniczący zarządu powołanego niedawno Polskiego Stowarzyszenia Producentów Biogazu Rolniczego (PSPBR) komentuje sytuację producentów energii z biogazu rolniczego w perspektywie zmian, które czekają rynek biogazowy wraz z wejściem w życie ustawy o OZE. 

Zdaniem przewodniczącego Stowarzyszenia, projekt nowej ustawy o OZE zaprezentowany przez Ministerstwo Gospodarki pod koniec lipca 2012 r. nie jest korzystny dla obecnych producentów energii z biogazu rolniczego i wymaga zmiany, której celem powinno być zrównanie wartości zielonych certyfikatów dla obecnych i przyszłych producentów – do poziomu zapisanego w projekcie ustawy. 

– Istniejące biogazownie rolnicze, jako pionierskie przedsięwzięcia, które przecierały szlaki dla innych, powinny otrzymywać wsparcie na poziomie nie gorszym niż nowo tworzone – argumentuje na łamach wnp.pl Aleksander Duch. – Zawarta w projekcie ustawy o OZE propozycja przyznania nowym biogazowniom rolniczym wyższego wsparcia niż istniejącym stworzy dysproporcje w zakresie warunków działania. Taka zmiana zakłóciłaby konkurencyjność pomiędzy poszczególnymi instalacjami. Gdyby nowe biogazownie rolnicze dostały większe wsparcie niż istniejące to byłyby w stanie udźwignąć wyższe ceny zakupu substratów, a wzrost cen substratów pogorszyłby ekonomikę już działających biogazowi. Nie rozumiemy czym kierował się ustawodawca różnicując wsparcie dla identycznych podmiotów – wnp.pl cytuje przedstawiciela PSPBR. 

REKLAMA
REKLAMA

Aleksander Duch ocenia jednocześnie poziom wsparcia dla operatorów biogazowni rolniczych zaproponowany w nowej ustawie jako korzystny. 

Według Aleksandra Ducha, obecnie koszt budowy biogazowni rolniczej to około 14-18 mln zł w przeliczeniu na MW zainstalowanej mocy. Jego zdaniem trudno jest jednak wskazać okres zwrotu tego rodzaju inwestycji, co wynika ze stale zmieniających się założeń dot. okresu wsparcia i wartości certyfikatów. 

Przewodniczący PSPBR wskazuje, że w ciągu 2-3 lat do grona ponad 20 funkcjonujących w Polsce biogazowni rolniczych może dołączyć około 20-45 nowych instalacji biogazowych. W Polsce powstają na razie przede wszystkim biogazownie o mocy około 1 MW, ale PSPBR liczy, że rodzimi inwestorzy zaczną budować także biogazownie mniejsze o mocy do 0,5 MW – tak jak ma to miejsce w Danii czy w Niemczech. 
gramwzielone.pl