Zapraszamy na III Forum Spalania Biomasy

Zapraszamy na III Forum Spalania Biomasy
Dong Energy press

{więcej}W imieniu Organizatora zapraszamy do udziału w III edycji międzynarodowego „Forum spalania biomasy”, które odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2013 roku w Krakowie. Forum to coroczny, dwudniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem polskich i zagranicznych gości.

Tematyka sesji i dyskusji obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju sektora biomasowego. Głównym celem Forum jest wspólna wymiana doświadczeń ekspertów z wielu krajów, w zakresie najnowszych osiągnięć dotyczących wykorzystania biomasy na cele energetyczne. Już dziś, Forum funkcjonuje jako platforma wymiany aktualnej wiedzy oraz ważne narzędzie w ramach transferu technologii i innowacji. Program Forum został po raz pierwszy przeformułowany na główną sesję plenarną oraz towarzyszące specjalistyczne sesje warsztatowe. 

Wśród najważniejszych zagadnień III edycji Forum znajdą się:

REKLAMA
REKLAMA

–  rola regulatorów jako czynnik rozwoju rynku biomasy
–  uwarunkowania ekonomiczne rozwoju sektora
–  stymulacja biomasowego rynku w najnowszych działaniach Komisji Europejskiej
–  dostępne technologie modernizacji, unowocześniania oraz optymalizacji systemów wykorzystania biomasy
–  biomasowa transformacja technologiczna w Polsce i perspektywy współpracy z zagranicznymi potentatami
–  nowe rodzaje biomasy, możliwości jej wykorzystania oraz kierunki jej pozyskiwania
–  próbkowanie i ocena jakości paliwa biomasowego
–  potencjał produkcyjny i eksportowy u polskich i sąsiednich dostawców biomasy
–  wyzwania logistyczne i transport biomasy
 
III edycji Forum towarzyszyć będzie uroczysta Gala rozdania nagród „Tytani Energii 2012”, która odbędzie się w spektakularnych wnętrzach Kopalni Soli w Wieliczce, w sali widowiskowej „Warszawa”. Konkurs „Tytani Energii” jest wydarzeniem niekomercyjnym. Skierowany jest do przedsiębiorstw z szeroko pojętego sektora przemysłowego, które mogą pochwalić się najlepszymi praktykami w zakresie efektywności energetycznej, ochrony środowiska i ekologicznej produkcji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, jak również dostawców najlepszych rozwiązań dla tego sektora. W konferencję od lat zaangażowani są wybitni przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz polityki z Polski i zagranicy.

Merytoryczny udział w III edycji wydarzenia potwierdzili już między innymi:

–  Kazimierz Żmuda, Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
–  Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki
–  Andrzej Czerwiński, Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki, Przewodniczący Stałej Podkomisji ds. energetyki, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. energetyki
–  Chris Moore, Dyrektor ds. Handlu Biomasą i Procesów Biomasowych, Statkraft UK Ltd.
–  Prof. Adam Guła, Wydział Paliw i Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza
–  Prof. Andrzej Szlęk, Wicedyrektor ds. naukowych Instytutu Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska
–  Dr inż. Krystyna Kubica, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska
–  Dr inż. Rafał Rajczyk, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Politechnika Częstochowska
–  Dr Zdzisław Muras, doktor nauk prawnych, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, a także Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki
–  Karol Teliga, Prezes, Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM
 
Kulisy poprzednich edycji Forum, Galę rozdania nagród „Tytani Energii 2011”, fotogalerię z uroczystości oraz szczegółowe informacje o „Forum spalania biomasy” można znaleźć na dedykowanym portalu tematycznym: www.spalaniebiomasy.pl W imieniu Organizatora zachęcamy do uczestnictwa oraz współpracy merytorycznej i wizerunkowej!

Dane kontaktowe:
tel/fax: +48 22 82 77 123
e-mail: biuro@cbepolska.pl
www: http://cbepolska.pl