Ponad 2 mln zł unijnego dofinansowania na biogazownię w Wielkopolsce

Ponad 2 mln zł unijnego dofinansowania na biogazownię w Wielkopolsce
rahego, flickr cc-by-2.0

{więcej}Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisał umowę na dofinansowanie budowy biogazowni rolniczej.

Dofinansowana ze środków poznańskiego WFOŚiGW biogazownia rolnicza ma powstać w Przybrodzie (gm. Rokietnica) na terenie Rolniczo-Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego należącego do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

REKLAMA

Koszt inwestycji szacowany jest w sumie na 4 mln zł, a dofinansowanie pochodzi ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.7 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii” Schematu IV „Budowa i rozbudowa urządzeń do produkcji i przesyłu energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu (kogeneracja) wykorzystujących OZE”. 

REKLAMA

Kwota dotacji dla biogazowni w Przybrodzie to ponad 2 mln zł. Jej budowa ma się zakończyć w II kwartale 2013 r. i będzie to już czwarta biogazownia rolnicza w Wielkopolsce. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, łączna moc uruchomionych do tej pory trzech biogazowni to 2,8 MW.

– Biogazownia, którą budujemy, tzw. NAWARO, uznana jest za najnowocześniejszą na świecie. Będzie wytwarzać 250 kW zielonej energii elektrycznej na godzinę oraz 25 kW ciepła, które wykorzystamy do ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych i biurowych, w tym pałacu znajdującego się na terenie Gospodarstwa. Energia pozyskiwana będzie z odpadów z hodowli bydła mlecznego, spadów jabłek, kukurydzy oraz sorgo. Dzięki biogazowni, odpady te stają się paliwem wykorzystywanym do funkcjonowania gospodarstwa. Biogaz stanowi jedno z najpowszechniej występujących źródeł energii, a biogazownie to jeden z najbardziej obiecujących segmentów rozwijającej się nowej energetyki cieplnej i elektrycznej – WFOŚiGW w Poznaniu cytuje Mirosława Michalaka, Prezesa Zarządu spółki Biogazownia Przybroda Sp. z o.o.
gramwzielone.pl