MG zapowiada wsparcie dla małych bioelektrowni. Współspalanie utrzyma obecne dopłaty do końca 2017 r.

MG zapowiada wsparcie dla małych bioelektrowni. Współspalanie utrzyma obecne dopłaty do końca 2017 r.
Magic Madzik, flickr cc-by-2.0

{więcej}Ministerstwo Gospodarki poinformowało, że chce uruchomić mechanizmy wsparcia dla producentów energii w małych elektrowniach i elekrociepłowniach na biomasę, aby stworzyć alternatywę na popyt dla produkowanej w naszym kraju biomasy energetycznej. Jednocześnie MG chce utrzymać w ustawie o OZE obecne wsparcie dla współspalania, ale tylko do 2017 roku. Objęte mają zostać nim tylko zbudowane dotychczas instalacje. 

Wycofanie się koncernów energetycznych z produkcji energii w technologii współsplania biomasy z węglem – z czym mamy do czynienia w ostatnich miesiącach na skutek spadku opłacalności współspalania spowodowanego niską ceną zielonych certyfikatów – przełożyło się na spadek popytu na oferowaną przez rodzimych producentów biomasę energetyczną. Branża producentów biomasy alarmuje, że poszczególne firmy znalazły się na krawędzi upadku i domaga się działań rządu mających na celu doprowadzenie do zwiększenia popytu na biomasę. 

Jednocześnie w opinii branży producentów biomasy, w której – zgodnie z zapewnieniami Stowarzyszenia Polska Biomasa – pracuje ok. 60 tys. osób – ich sytuacji nie poprawi wejście w życie ustawy o OZE – jeśli zgodnie z planami resortu gospodarki zostanie w niej ograniczone wsparcie dla technologii współspalania. 

REKLAMA
REKLAMA

Alternatywą dla zbytu na produkowaną w naszym kraju biomasę energetyczną – wobec ograniczania współspalania – mogą być małe elektrownie i elektrociepłownie na biomasę. Informację o planach wsparcia tego rodzaju inwestycji przekazał wczoraj wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz. 

– Uruchomimy systemowe wsparcie dla rozwoju instalacji wykorzystujących biomasę jako źródło energii. Mamy na myśli małe instalacje spalające biopaliwa. (…) Chcemy na rynku biomasy stworzyć alternatywne możliwości zbytu tak, żeby umożliwić jego stabilny rozwój – Polska Agencja Prasowa cytuje Jerzego Pietrewicza. 

Po poniedziałkowym spotkaniu z producentami biomasy, które odbyło się w resorcie skarbu, wiceminister gospodarki stwierdził ponadto, że MG rozważa przedłużenie do 2017 roku obecnego wsparcia dla technologii współspalania. – Zamierzamy utrzymać dotychczasowe rozwiązania, jeśli chodzi o wsparcie dla spalania wielopaliwowego z perspektywą do końca 2017 roku. Dzisiaj spalanie wielopaliwowe stoi jak gdyby przed problemami związanymi z tym, co dzieje się na rynku paliw, czy też po części co dzieje się z zielonymi certyfikatami, ale jednocześnie szybkie odejście od spalania wielopaliwowego to de facto rozłożenie na łopatki przemysłu biomasowego (…) Nie możemy do tego dopuścić zwłaszcza, że to jest ważny, przyszłościowy segment naszego rynku odnawialnych źródeł energii – wnp.pl cytuje Jerzego Pietrewicza.

Wiceminister gospodarki powiedział także, iż konieczne jest przesunięcie popytu na biomasę z wielkich elektrowni w kierunku małych bioelektrowni i bioelektrociepłowni. W tym celu MG ma się zwrócić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu uruchomienia przez Fundusz programów wsparcia dla tego rodzaju inwestycji. 
gramwzielone.pl