MG przyznało unijną dotację na budowę biogazowni na Podlasiu

Została podpisana umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a CHP Energia Sp. z o.o. na dofinansowanie ze środków unijnych projektu pt. „Budowa Biogazowni w Gminie Szepietowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wynosi prawie 6 mln zł, co stanowi 60 proc. wartości wydatków kwalifikowanych. Wartość całkowita projektu planowana jest na kwotę 12.5 mln zł. Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie instalacji, służącej do produkcji biogazu z biomasy roślinnej oraz odpadów organicznych. W kapitale spółki Energia około 25 – procentowym inwestorem jest łomżyński Pepees.  Według Zarządu Pepeesu, realizacja projektu ma przyczynić się do zwiększenia efektywności zagospodarowania odpadów z przetwórstwa ziemniaków, będącego podstawową działalnością  Pepeesu.

REKLAMA
REKLAMA