Małe zainteresowanie dotacjami na biogazownie rolnicze

Małe zainteresowanie dotacjami na biogazownie rolnicze
RWE press

{więcej}W drugiej połowie tego miesiąca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie budowy biogazowni rolniczych. Na ich realizację może jednak zabraknąć chętnych. 

W ramach III edycji konkursu w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS adresowanego do inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych NFOŚiGW ma do rozdysponowania 50 mln zł w formie dotacji w wysokości do 30% kosztów projektu oraz preferencyjnych pożyczek, których maksymalna wartośći może wynieść do 45% kosztów kwalifikowanych. Minimalna wartość projektu może wynieść 5 mln zł. 

Jak szacował w ubiegłym tygodniu na łamach „Pulsu Biznesu” Michał Ćwil, dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, budżet programu na poziomie 50 mln zł pozwoli na wsparcie zaledwie ok. 12 inwetycji. Jednak znalezienie nawet takiej liczby chętnych inwestorów może okazać się problemem. 

REKLAMA
REKLAMA

Jak informuje dzisiaj „Rzeczpospolita”, inwestorzy nie garną się do realizacji nowych projektów w branży biogazowni rolniczych, co wynika z niepewnych warunków rynkowych i wynikającej z tego niechęci banków do kredytowania tego rodzaju inwestycji. Jak dodaje „RZ”, w poprzednich edycjach konkursu na dofinansowanie biogazowni rolniczych podpidano niewielką ilość umów w tym zakresie i nic nie wskazuje, że przy utrzymującej się niepewności na rynku wobec braku nowych regulacji dla sektora biogazowego w III naborze konkursu na dofinansowanie projektów biogazowych z NFOŚiGW sytuacja ta ulegnie zmianie. 

Zobacz regulamin programu „System zielonych inwestycji GIS, cześć 2) Biogazownie rolnicze” [PDF]

gramwzielone.pl