Podsumowanie seminarium „Piroliza biomasy – ekologiczny sposób wytwarzania biopaliw nowej generacji"

Podsumowanie seminarium „Piroliza biomasy - ekologiczny sposób wytwarzania biopaliw nowej generacji"
...

{więcej}We Wrocławiu odbyło się, zorganizowane przez „POLTEGOR-INSTYTUT” otwarte seminarium dotyczące zastosowania technologii pirolizy biomasy jako metody pozyskiwania energii oraz możliwości wykorzystania powstającego w tym procesie biowęgla (ang. biochar).

Seminarium zorganizowane zostało w ramach realizacji projektu, pt.: „Środowiskowe i ekonomiczne korzyści z utworzenia Klastrów Biowęglowych na obszarze Europy Środkowej E2BEBIS” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem seminarium było promowanie technologii pirolizy biomasy w kontekście korzyści gospodarczych i środowiskowych oraz nawiązanie kontaktów z podmiotami wyrażającymi chęć uczestnictwa w powstającym na Dolnym Śląsku KLASTRZE BIOWĘGLOWYM.

W seminarium uczestniczyło w sumie sześćdziesiąt osób z różnych miast i rejonów Polski, w tym przedstawiciele: podmiotów gospodarczych związanych z produkcją i dostawami różnego rodzaju biomasy (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CEZALEX, TIMEX S.A.), podmiotów technologicznych (MT Energy Sp. z o.o., JAMAR Sp. z o.o.) , gospodarstw rolnych (Agro-Koss Gospodarstwo Rolne), elektrociepłowni (MZEC Świdnica sp. z o.o.) jednostek naukowo-badawczych (Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Rzeszowski,  Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, Instytut Technologii Drewna), instytucji finansujących (Fundusz Rezerw Inwestycyjnych Sp. z o.o.), jednostek samorządowych (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), stowarzyszeń ekologicznych (Polski Klub Ekologiczny – Okręg Dolnośląski), zakładów komunalnych (MZK Sp. z o. o. Polanica Zdrój, Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Nowej Rudzie) jak i osoby prywatne zainteresowane tematyką seminarium, obejmującą istotne i aktualne kwestie związane z metodami termicznego przekształcania biomasy oraz właściwościami i możliwościami wykorzystania biowęgla na cele energetyczne i rolnicze.

REKLAMA

Eksperci zaproszeni na seminarium zwrócili uwagę m.in. na występujące obecnie niezbilansowanie pomiędzy emisją węgla do atmosfery a jego przyswajaniem przez wszystkie możliwe źródła na ziemi. Szczególne zainteresowanie wśród uczestników seminarium wzbudziła kwestia wykorzystania biowęgla jako stabilnej formy węgla o znacznym potencjale do wykorzystania w sekwestracji CO2 i poprawy stanu gleby oraz jej żyzności, właściwości wodnych, cieplnych i gazowych. Z uwagą wysłuchano wszystkich prezentacji. Wystąpienia zrodziły wiele pytań i wywołały  burzliwą i merytoryczna dyskusję, zarówno  wśród  przedstawicieli środowisk ekologicznych jak i reprezentantów podmiotów technologicznych i jednostek naukowych.

REKLAMA

Dodatkowo uczestnicy seminarium mieli możliwość zapoznania się z mocnymi i słabymi stronami funkcjonowania klastrów w Polsce bazując na doświadczeniach reprezentanta działającego Klastra Centrum Technologii Energetycznych, co naświetliło wyzwania dotyczące tworzenia KLASTRA BIOWĘGLOWEGO.

Seminarium pokazało, że istnieje silna potrzeba rozwijania i zgłębiania tej tematyki, gdyż wciąż pojawia się wiele pytań dotyczących zarówno samej technologii jak i biowęgla zwłaszcza wśród reprezentantów podmiotów gospodarczych.

Dziękujemy wszystkim za udział w seminarium i już  teraz zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w ramach warsztatów zaplanowanych na 2014r. Zachęcamy również do podpisania listu intencyjnego dotyczącego chęci udziału w tworzonym na Dolnym Śląsku Klastrze Biowęglowym. Wypełnione i podpisane listy intencyjne prosimy przesłać na adres:

Poltegor-Instytut
Instytut Górnictwa Odkrywkowego
ul. Parkowa 25
51-616 Wrocław