Żółte i czerwone certyfikaty wrócą w 2014 r.?

Żółte i czerwone certyfikaty bez oglądania się na UE
2013-12-13
Dotyczy: projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Etap: prace Sejmowe
Następny etap: Senat

Sejmowe komisje przyjęły projekt ustawy przywracający wsparcie wysokosprawnej kogeneracji tzw. żółtymi i czerwonymi certyfikatami. Ministerstwo Gospodarki i posłowie zdecydowali, że system zostanie przywrócony mimo postępowanie ws. pomocy publicznej wszczętego przez Komisję Europejską.
Projekt wpłynął do Sejmu w kwietniu 2013 roku, jednak po informacji rządu o potrzebie notyfikacji, przerwał pracę. Po kilkukrotnej wymianie korespondencji Komisji Europejskiej uznała, że polskie certyfikaty kogeneracyjne mogą być pomocą publiczną i w związku z tym będzie badać, czy jest to pomoc dozwolona.
Ministerstwo Gospodarki oceniło, że może to zająć nawet półtora roku i zdecydowało się na kontynuację prac parlamentarnych pomimo braku decyzji Komisji Europejskiej. Usunęło też przepis zawieszający wejście w życie systemu wsparcia od zgody Brukseli. W związku z tym system zacznie obowiązywać 14 dni od ogłoszenia ustawy – w praktyce może to być luty 2014 r.
Jeżeli KE uzna, że pomoc jest niedozwolona beneficjenci będą musieli ją zwrócić. Co więcej, Bruksela bada system od jego początku, czyli 2007 r. – co mogłoby oznaczać wielomiliardowe roszczenia. Z politycznego punktu widzenia trudno sobie taką decyzję wyobrazić. Zwłaszcza, że podobne postępowania komisarz Almunia prowadzi także w innych państwach – m.in. Niemczech i Francji.
Sejmowi legislatorzy zwracali w Sejmie uwagę, że sam brak notyfikacji może być powodem zwrotu pomocy bez względu na to, czy pomoc była dozwolona.
– Jesteśmy przekonani, że ta pomoc nie zostanie uznana za pomoc publiczną, albo pomoc publiczną zgodną z prawem – przekonywał wiceminister Tomasz Tomczykiewicz.

REKLAMA

http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/spr_1273/%24file/spr_1273.pdf

REKLAMA