Prokuratura sprawdza firmę z branży biomasowej

Prokuratura sprawdza firmę z branży biomasowej
EnergieAgentur.NRW, flickr cc-by

{więcej}Jeszcze do niedawna o firmie Widok Energia było głośno ze względu na planowane przez nią inwestycje w plantacje biomasy i elektrownie biomasowe. Teraz firmie grozi upadłość, a jej działalność sprawdza prokuratura. 

Jak informuje „Puls Biznesu”, Widok Energia czeka obecnie na decyzję sądu o ogłoszeniu upadłości. Wcześniej Giełda Papierów Wartościowych usunęła firmę z giełdy NewConnect, co było efektem nieopublikowania przez Widok Energię sprawozdań finansowych za 2012 r. i III kw. 2013 r., a Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła postępowanie przygotowawcze związane m.in. z niedopełnieniem obowiązków informacyjnych. 

REKLAMA

Jak podaje „PB”, gdańska prokuratura sprawdza także m.in. możliwość wyłudzenia przez spółki zależne Widok Energii unijnych funduszy, działania na szkodę firmy przez zarządzających spółką dominującą, poświadczenia nieprawdy lub fałszowania protokołów rady nadzorczej i podejmowania niezgodnych z prawem uchwał, wyprowadzenie za pośrednictwem większościowego akcjonariusza znacznych środków finansowych oraz transferowania ich do podmiotów niepowiązanych z grupą kapitałową i oszustwa na szkodę dostawców. 

REKLAMA

Jak podaje „Puls Biznesu”, doniesienia do prokuratury w sprawie Widok Energii składają byli członkowie rady nadzorczej, dostawcy, lokalne władze i obligatariusze. Jak podaje „PB”, zobowiązania Widok Energii wynoszą obecnie 61,4 mln zł. 

Jak informuje na łamach „PB” rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, jak na razie w sprawie Widok Energii nie sformułowano żadnych zarzutów. „PB” cytuje także Przemysława Zdybela, wiceprezesa Widok Energia – „Nigdy nie doszło do żadnych niezgodnych z prawem operacji między spółkami z grupy, jak również między grupą a głównym akcjonariuszem”,
gramwzielone.pl