URE tworzy system weryfikacji biomasy leśnej i rolniczej

URE tworzy system weryfikacji biomasy leśnej i rolniczej
EnergieAgentur.NRW, flickr cc-by

{więcej}Urząd Regulacji Energetyki konsultuje z rynkiem zasady systemu uwierzytelniania biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne. Poniżej prezentujemy komunikat w tej sprawie.

Poniżej prezentujemy komunikat URE:

REKLAMA

W związku z prowadzonymi przez Urząd Regulacji Energetyki pracami nad Krajowym Systemem Uwierzytelniania Biomasy (KSUB) informujemy, że aktualnie odbywają się spotkania z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych zrzeszonych w Towarzystwie Gospodarczym Polskie Elektrownie (TGPE) oraz Polskim Towarzystwie Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ), których aktywne uczestnictwo i znaczące zaangażowanie pozwalają przyjąć, iż z końcem pierwszego kwartału br. uzgodnione zostaną zasadnicze założenia i podstawy funkcjonowania systemu uwierzytelniania biomasy.

REKLAMA

Wypracowane założenia systemu będą podstawą do podjęcia dalszych prac z podmiotami dysponującymi wiedzą i doświadczeniem w zakresie weryfikacji biomasy, które to podmioty w wyznaczonym przez Urząd terminie przekazały projekty stosownych procedur weryfikacji biomasy na cele energetyczne. Projekt „KSUB” zostanie następnie poddany publicznym konsultacjom z udziałem przedstawicieli organizacji zrzeszających wytwórców biomasy.


Przypominamy, że w aktualnym stanie prawnym w toku postępowań o wydanie świadectw pochodzenia Prezes URE w dalszym ciągu weryfikuje klasyfikację zużytej przez jednostki wytwórcze biomasy „leśnej”, jak również wzywa do udokumentowania istnienia upraw energetycznych, z których pozyskano tzw. biomasę „agro”.

źródło: URE / gramwzielone.pl