Sunny Horizon ze spotkania w NFOŚiGW: dotacje unijne na domy energooszczędne?

Sunny Horizon ze spotkania w NFOŚiGW: dotacje unijne na domy energooszczędne?
foto: Images of Money, flickr cc-by-2.0

{więcej}Podczas piątkowego spotkania w NFOŚiGW podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Ostapiuk, nowy przewodniczący rady nadzorczej NFOŚiGW, podkreślił, iż ten rok (25. rocznica powstania Funduszu) będzie przełomowym w realizowaniu misji do jakiej został powołany.

Do 2012 roku suma dofinansowań Funduszu sięgnęła 48 mld zł (łącznie z dotacjami zagranicznymi). Najwięcej środków przeznaczono w tym czasie na ochronę wód i gospodarkę wodną oraz ochronę powietrza. Wymiernym tego efektem są mniejsze przychody Funduszu, które są pochodną spadku opłat i kar za środowisko (w 2013 roku był to 1 mld zł). Ostapiuk zapowiedział jeszcze ściślejszą współpracę z BOŚ Bankiem, z którym chcą realizować wiele nowych projektów.

W tej kwestii zadałem panu ministrowi pytania:

REKLAMA

Dlaczego współpraca między NFOŚiGW, a BOŚ powinna być jeszcze ściślejsza?

Janusz Ostapiuk, wiceminister środowiska: Bank Ochrony Środowiska jest jedynym komercyjnym bankiem z kapitałem polskim, który może pełnić funkcje szczególnie w ochronie środowiska naturalnego w Polsce, a może powinny być dwa, albo trzy z punktu bezpieczeństwa finansowego państwa. 

REKLAMA

W ochronie środowiska są obszary, gdzie my jako państwo musimy zaingerować, czy nam się to podoba czy nie. Są obszary komercyjne, są obszary samorządowe, ale i są takie przypadki, gdzie prywatna firma wyleje 20 cystern paliwa. Można oczywiście ścigać, dochodzić, ale państwo musi działać. Mamy taki przypadek w Ostródzie, gdzie prowadzona była działalność polegająca na przetwarzaniu odpadów, firma dostała dwadzieścia parę tysięcy ton, przetworzyła 13.000 ton, zostało 7.000 ton i przedsiębiorca mówi koniec, dalej nie robi. To jest na terenie Morlin – zakładów mięsnych, nie ma kto się tym zająć. Przyjeżdża do mnie starosta i trzeba podjąć decyzję, może wykonawstwo zastępcze, może jakaś dotacja z funduszu, musimy szukać rozwiązań. I tu jest zwiększona rola państwa.

Kto z ramienia Ministerstwa Środowiska zajmuje się ustawą o OZE ?

Minister Marcin Korolec, on na radzie ministrów będzie wiodącym przedstawicielem.

Czy ministerstwo pracuje nad dalszą nowelizacją prawa budowlanego, które by spowodowało szybsze wprowadzenie standardów domów pasywnych ?

Tu włączyła się w odpowiedź prezes NFOŚiGW Barbara Skucha: – Jest przymierze, przedtem przy ministrze budownictwa transportu i gospodarki morskiej, a teraz zespół do krajowego planu budowy budynków o niemal zero-emisyjnym zużyciu. Zgodnie z dyrektywą o efektywności energetycznej, ministerstwo gospodarki również zostało zaproszone do prac, aby również tam nowe środki unijne były zaangażowane – informuje prezes Funduszu. 

Sunny Horizon
prosument.polska@o2.pl