TOE rozpoczyna kampanię: sprawdź kto sprzedaje Ci energię

TOE rozpoczyna kampanię: sprawdź kto sprzedaje Ci energię
PGE Obrót press

{więcej}Rusza ogólnopolska kampania edukacyjno – informacyjna skierowana do odbiorców energii elektrycznej. Organizator akcji – Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) chce uświadomić konsumentom ich prawa na tym rynku i promować uczciwe zasady biznesowe. Patronat nad kampanią objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Akcję rozpoczęło oficjalne podpisanie Kodeksu Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej przez pierwszych sprzedawców deklarujących działanie zgodnie z Kodeksem. Dobre Praktyki Sprzedawców Energii Elektrycznej zostały przygotowane przez Towarzystwo Obrotu Energią, na podstawie opublikowanego przez Prezesa URE dokumentu pt. „Dobre Praktyki Sprzedawców energii elektrycznej i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych”. Dobre Praktyki będą mogły być stosowane na zasadach dobrowolności przez sprzedawców, którzy podpiszą stosowną deklarację oraz przejdą proces weryfikacji.

Rozpoczynająca się kampania to odpowiedź na skargi Klientów dotyczące nieuczciwych działań przedstawicieli handlowych niektórych sprzedawców. Wykorzystują oni niewiedzę, zwłaszcza osób starszych i fakt, że określenia typu „pan z elektrowni” czy „pan z energetyki” wielu Klientom jednoznacznie kojarzą się ze znanymi im od lat przedsiębiorstwami energetycznymi. Zdarza się, że wprowadzają w ten sposób w błąd i doprowadzają do podpisania umowy, której Klienci nie chcieli zawierać.

REKLAMA

– Możliwość swobodnej zmiany sprzedawcy przez Klientów indywidualnych jest fundamentem  wolnego rynku. Konkurencja musi jednak służyć przede wszystkim Odbiorcom. Obowiązkiem sprzedawców jest dołożenie należytej staranności, by potencjalny Klient,  przed zawarciem umowy, miał wyczerpujące informacje o przedstawionej mu ofercie. Musi on zostać poinformowany m.in. o cenach energii, konieczności dokonywania opłat dystrybucyjnych, a także o wszystkich innych postanowieniach, które będą miały wpływ na rozliczenie – powiedział Maciej Bando, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, wykonujący obowiązki Prezesa URE.

REKLAMA

Kampania edukacyjno-informacyjna zachęca Klientów do podejmowania świadomych decyzji przy wyborze sprzedawcy. Gwarantuje to tylko pełna wiedza o tym, z kim Klient rozmawia, jaką jest pełna treść oferty i wreszcie jakie Odbiorca ma prawa i obowiązki. Dlatego Towarzystwo Obrotu Energią będzie zachęcać do tego, by Klienci sprawdzali  akwizytorów, których wpuszczają do domu, a także dokładnie czytali umowy, które mają podpisać. Akcja informuje także o prawie każdej osoby do rezygnacji z umowy, podpisanej poza siedzibą sprzedawcy, w ciągu 10 dni, bez ponoszenia konsekwencji.

– Chcemy walczyć o Klienta ceną oraz jakością świadczonych usług. Nieuczciwe praktyki stosowane przez nielicznych przedstawicieli handlowych podważają zaufanie do całej branży. Są one nie do przyjęcia. Dlatego tak ważne jest, by konkurować na jasnych zasadach, pamiętając, że zawsze najważniejszy jest Klient – podkreślił  Krzysztof Zamasz, Prezes Rady Zarządzającej TOE.

Więcej inofmracji na: ww.toe.pl

źródło: Urząd Regulacji Energetyki