W Polsce rośnie sprzedaż pomp ciepła

W Polsce rośnie sprzedaż pomp ciepła
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Analizy zaprezentowane przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) wskazują, że liczba sprzedanych pomp ciepła do ogrzewania budynków w 2020 roku po raz pierwszy przekroczyła liczbę sprzedanych kotłów węglowych w Polsce, a do tego przekroczyła np. liczbę sprzedanych pomp ciepła w Wielkiej Brytanii, której rząd postawił na szybki rozwój tej technologii i zakłada, że do 2028 roku liczba sprzedawanych pomp ciepła przekroczy 600 tys. rocznie.

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) informuje, że w 2020 roku sprzedano w naszym kraju blisko pięciokrotnie więcej pomp ciepła typu powietrze/woda niż w 2017 r., a w stosunku do poziomu sprzedaży z 2011 roku nawet 32-krotnie więcej.

Największe wzrosty sprzedaży pomp ciepła w 2020 r. osiągnięto w segmencie pomp ciepła typu powietrze/woda, gdzie sprzedano 42 tys. sztuk, co stanowi wzrost o 108 proc. w stosunku do wyniku z 2019 r.

REKLAMA

Cały rynek pomp ciepła służących do centralnego ogrzewania wzrósł w 2020 roku o około 77 proc. w stosunku do 2019 r., a cały rynek pomp ciepła o około 52 proc.

W roku 2020 r. sprzedano w Polsce ok. 56,5 tys. pomp ciepła łącznie z pompami ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Jednocześnie PORT PC odnotowuje spadek sprzedaży w segmencie gruntowych pomp ciepła. W przypadku pomp ciepła typu solanka woda nastąpił spadek sprzedanej liczby urządzeń z 6190 do 5260, czyli o około 15 proc. w porównaniu do 2019 r. Podobny spadek – około 16 proc. – odnotowano w segmencie pomp ciepła służących tylko do przygotowania ciepłej wody użytkowej tj. z 10230 do 8650.

Źródło: PORT PC. 

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła podkreśla w komentarzu, że rynek polski jako jeden z niewielu rynków europejskich w ostatniej dekadzie w każdym roku odnotowywał stabilne wzrosty sprzedaży pomp ciepła.

Jak twierdzi prezes PORT PC, Paweł Lachman,  głównym elementem wpływającym na wzrost sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/woda jest większa dostępność, atrakcyjność oraz wzrost zaufania do tej technologii zarówno u użytkowników jak i instalatorów.

Koszty zakupu tych urządzeń są też wyraźnie niższe niż jeszcze kilka lat temu. Na popyt wpływa także rosnące zainteresowanie inwestorów bezemisyjnymi systemami grzewczymi. Pompa ciepła zamontowana w budynku nie powoduje zanieczyszczenia powietrza.

REKLAMA

Dodatkowo na wzrost zainteresowania tą technologią przełożył się większy poziom wsparcia finansowego w programie Czyste Powietrze, z którego mogą korzystać właściciele istniejących domów jednorodzinnych.

Jak podkreśla PORT PC, po zmianach wprowadzonych w Czystym Powietrzu w maju 2020 r., w przypadku budynków istniejących pompy ciepła stały się technologią drugiego wyboru, zaraz po kondensacyjnych kotłach gazowych.

Udział urządzeń montowanych z dofinansowaniem z tego programu to około 20 proc. sprzedaży pomp ciepła w 2020 r.

PORT PC zakłada, że prawdopodobnie większe znaczenie na wzrost sprzedaży miała obowiązująca od 2 lat ulga termomodernizacyjna.

Kolejną istotną przyczyną wzrostu, na którą wskazuje stowarzyszenie reprezentujące branżę pomp ciepła, jest rosnące zainteresowanie produkcją energii elektrycznej na własne potrzeby w ramach dynamicznie rozwijającej się energetyki prosumenckiej.

Według PORT PC, w nowych budynkach jednorodzinnych, szczególnie w obszarach miejskich i podmiejskich, pompy ciepła stały się technologią pierwszego wyboru. Ten trend powinien pogłębić się w całej Polsce w związku ze zmianami wynikającymi z wymogów tzw. Warunków Technicznych dotyczących nowych budynków, które obowiązują od 1 stycznia 2021 r.

Wyraźny spadek sprzedaży pomp gruntowych pomp ciepła w 2020 r. PORT PC wiąże natomiast ze spadkiem wsparcia urządzeń grzewczych w nowych budynkach jednorodzinnych w programie Czyste Powietrze oraz z dużym zainteresowaniem pompami ciepła typu powietrze/woda służącymi do ogrzewania budynków.

Wspomniana przyczyna powoduje również spadek sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/woda do ciepłej wody. Zdecydowana większość pomp ciepła typu powietrze/woda służących do ogrzewania budynków realizuje też funkcję podgrzewania wody użytkowej.

Według PORT PC w 2021 r. należy spodziewać się dalszych, znacznych wzrostów sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/woda na poziomie nawet ponad 80 proc., przy stosunkowo niewielkich wzrostach gruntowych pomp ciepła i stagnacji sprzedaży pomp ciepła przygotowujących ciepłą wodę użytkową.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.