Sunny Horizon: Weryfikatorzy w programie dopłat budowy domów energooszczędnych NFOŚiGW

Sunny Horizon: Weryfikatorzy w programie dopłat budowy domów energooszczędnych NFOŚiGW
Gramwzielone.pl (c)

{więcej}Program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych to pilotażowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Istotnym celem Programu jest rozpropagowanie budownictwa energooszczędnego w Polsce. Autorzy mają nadzieję, że oprócz osiągnięcia bezpośrednich efektów ekologicznych, działanie to wypromuje nowe rozwiązania techniczne w budownictwie. Ważnym aspektem wdrożenia Programu ma być także podniesienie świadomości Polaków w zakresie walorów ekonomicznych takiej inwestycji. Już wkrótce wszystkie nowe budynki będą musiały spełniać wysokie wymagania unijne w zakresie energochłonności. Wpłynie to na ich wycenę jako istotnego aktywa w majątku jego właściciela. 

– Przekonujemy przyszłych inwestorów, że myślenie o oszczędnej eksploatacji nowych budynków trzeba zaplanować na etapie projektu. Zachęcamy nowoczesnych inwestorów do budowania energooszczędnego, a nawet pasywnego. Rynek budowlany już odpowiedział na nasz program – proponuje technologie dostosowane do jego kryteriów. Także deweloperzy widzą przyszłość w energooszczędnym budowaniu. Ale najważniejszy jest inwestor indywidualny. Widać, że program ruszył na dobre, a domów o niskim zużyciu energii będzie przybywać – powiedział Witold Maziarz Rzecznik Prasowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 


Źródło: NFOŚiGW

REKLAMA

Program skierowany jest do osób fizycznych budujących energooszczędny dom jednorodzinny lub kupujących energooszczędny dom albo lokal mieszkalny w nowo budowanym budynku wielorodzinnym. Program umożliwia uczestnictwo i skorzystanie z dopłaty zarówno osobom pozostającym przed podjęciem decyzji o budowaniu, jak również tym, którzy są w trakcie realizacji przedsięwzięcia i chcieliby zakończyć je w jednym z określonych standardów NF40 lub NF15.

Z pewnością Program budownictwa energooszczędnego wpisuje się w nowatorskie i ambitne projekty podejmowane w naszym kraju. W Polsce popyt na tego typu inwestycje wciąż raczkuje, ale rosnące ceny energii i zmiana przepisów na niekorzystne dla właścicieli budynków energochłonnych spowodują, że argumenty ekonomiczne, wcześniej niż później przekonają Polaków do tego typu inwestycji. Banki które zdecydowały się już dzisiaj uczestniczyć w tym procesie, są swego rodzaju pionierami, którzy z czasem rozwiną także ofertę komercyjną i zachęcą innych do finansowania tego typu projektów – powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor Zespołu Programów Publicznych w Związku Banków Polskich. 

Niezmiernie ważnym uczestnikiem systemu wdrażania Programu są Weryfikatorzy- audytorzy energetyczni Programu. Czuwają oni nad prawidłowym przygotowaniem inwestycji na etapie projektowym oraz zgodności wykonania z założonymi parametrami energooszczędności.

ZBP jako Organizator Techniczny
 
Organizatorem Technicznym (na mocy porozumienia zawartego z NFOŚiGW, organizacjami audytorów: KAPE i ZAE) został Związek Banków Polskich.

Zadaniem Organizatora Technicznego jest:
 
– Przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych kandydatów na weryfikatorów, w tym ocena formalna dokumentacji aplikacyjnej,
– Publikowanie i aktualizowanie Listy Weryfikatorów,
– Wydawanie Certyfikatów Weryfikatora,
– Zapewnienie obsługi komunikacji na linii: weryfikatorzy- regulator (NFOŚiGW).
 
Kim są Weryfikatorzy?
 
Doświadczeni audytorzy energetyczni, inżynierowie budownictwa, zdali egzamin potwierdzający wiedzę nt. wymagań dotyczących domów energooszczędnych.
 
Jakie usługi świadczą Weryfikatorzy?
 
– Sprawdzają zgodność projektu budynku z wymaganiami Programu,
– Sprawdzają zgodność wykonania inwestycji z wymaganiami Programu,
– Z punktu widzenia Inwestora istotnym celem działania Weryfikatorów jest zmniejszenie ryzyka nieotrzymania dotacji w skutek niespełnienia  norm wskazanych przez NFOŚiGW.
 
Odpowiedzialność Weryfikatorów?
 
– Możliwość odwołania od opinii Weryfikatora do NFOŚiGW,
– Weryfikator zawiera umowę zlecenia z Inwestorem (osobą ubiegającą się o kredyt z dotacją) na podstawie, której odpowiada na zasadach  określonych w Kodeksie Cywilnym,
– Weryfikator działa w zakresie wskazanym przez umowę, kierując się posiadaną wiedzą, doświadczeniem i zasadami określonymi w programie NFOŚiGW,
– Ten sam Weryfikator nie może dokonać weryfikacji projektu i jego wykonania.

Wzór umowy Inwestor-Weryfikator znajduje się na stronie http://zbp.pl/domefekt oraz www.nfosigw.gov.pl. Wzór ma charakter rekomendacji i nie jest obligatoryjny. 

REKLAMA

Związek Banków Polskich jako Organizator Techniczny prowadzi Listę Weryfikatorów: http://zbp.pl/domefekt

Stan Dostępności Weryfikatorów
 
– Obecnie: 51 weryfikatorów z 14 województw (w tym aż 16 osób z woj. mazowieckiego),
– Weryfikatorzy działają na terenie całego kraju (brak regionalizacji). 

Poniżej przedstawiamy wyniki ankiety przeprowadzonej przez ZBP wśród Weryfikatorów nt. oceny funkcjonowania Programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej. Część 3: Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” (zwanego dalej Programem).

1. Jak Pan/Pani ocenia zainteresowanie potencjalnych beneficjentów Programu tymże Programem? (zainteresowanie osób fizycznych)
42% – średnie
37% – bardzo duże

2. Jak Pan/Pani ocenia zainteresowanie potencjalnych beneficjentów Programu tymże Programem? (zainteresowanie deweloperów)
53% – średnie

3. Jak Pan/Pani ocenia zainteresowanie potencjalnych beneficjentów Programu tymże Programem? (zainteresowanie spółdzielni mieszkaniowych)
84% – bardzo małe
16% – małe

4. Proszę wymienić główne POWODY ODMOWY realizacji ww. zlecenia (weryfikacji projektu)

– Braki w dokumentacji (brak obliczeń, brak charakterystyki energetycznej, brak projektu instalacji wentylacji mechanicznej, brak projektów branżowych) – 41%
– Brak możliwości dostosowania obecnie budowanego budynku do wymogów programu z uwagi na stopień zaawansowania prac – 26%
– Koszt budowy (zbyt niski poziom dofinansowania w stosunku do wysokich kosztów przystąpienia do Programu) – 15%
– Zbyt skomplikowana procedura formalna Programu zdaniem beneficjentów – 11%
– Słabe przygotowanie projektantów w zakresie dostosowania projektów do wymagań Programu – 3%
– Brak/niedostateczna akcja informacyjno – promocyjna nt. Programu (mała świadomość inwestorów) – 3%

Sunny Horizon, prosument.polska@o2.pl