Odbiorcy chętniej zmieniają sprzedawców energii elektrycznej

Odbiorcy chętniej zmieniają sprzedawców energii elektrycznej
Cea. flickr cc-by

{więcej}Ostatni monitoring Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wskazuje na wzrost liczby odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej, zarówno jeśli chodzi o odbiorców przemysłowych, jak i grupę gospodarstw domowych.

Z danych przedstawionych regulatorowi wynika, że na koniec lutego 2014 r. z prawa wyboru sprzedawcy skorzystało prawie 105 tysięcy odbiorców z grup taryfowych A, B, C (odbiorcy przemysłowi) i prawie  160 tysięcy gospodarstw domowych (grupa taryfowa G).  Oznacza to, że tylko w pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku na zamianę sprzedawcy energii zdecydowało się ponad 22 tysiące gospodarstw domowych.

Poniższy wykres przedstawia liczbę zmian sprzedawcy energii elektrycznej w wybranych miesiącach, w podziale na grupy taryfowe odbiorców:

REKLAMA
REKLAMA


Źródło: URE

Szczegółowe dane dotyczące liczby zmian sprzedawcy energii elektrycznej zawieraj Informacje dotyczące zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres XII 2007 r. do II 2014 r.

URE