Dopłaty do domów energooszczędnych

Paweł Bartoszewski poinformował też o aktualnym stanie realizacji programu dopłat do domów i mieszkań energooszczędnych. W tym przypadku budżet programu, który zostanie zrealizowany do roku 2022, wynosi 300 mln zł, a w jego realizację zaangażowało się 6 banków udzielających kredyty hipoteczne na domy i mieszkania energooszczędne z dopłatą z NFOŚiGW. 

Uruchomiony niedawno przez NFOŚiGW program dopłat do budowy domów energooszczędnych zakłada wsparcie w postaci dopłaty w wysokości 30 tys. zł brutto w przypadku budowy domu jednorodzinnego w standardzie energooszczędnym (zużycie energii ≤ 40 kWh/m2*rok) oraz 50 tys. zł brutto w standardzie pasywnym (zużycie energii ≤ 15 kWh/m2*rok) – a także 11 tys. zł brutto w przypadku zakupu lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych zbudowanych w standardzie energooszczędnym oraz 16 tys. zł brutto w przypadku lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym zbudowanym w standardzie pasywnym. 

Do końca marca złożono 65 wniosków o dopłatę i podpisano 49 umów kredytowych obejmujących dopłatę z NFOŚiGW.  

REKLAMA

Od tego czasu liczba wniosków i umów wzrosła niemal dwukrotnie. 

REKLAMA

Dopłata z NFOŚiGW pomogła do tej pory w sfinansowaniu budowy 45 domów, a na realizację programu Fundusz wydał już 1,4 mln zł.

W ramach programu jest też realizowanych 11 projektów deweloperskich.

– Wyraźnie widać, że program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych od momentu uruchomienia przynosi coraz lepsze rezultaty. Mamy nadzieję, że dzięki niemu, do końca 2018 r. dofinansujemy budowę 16 tys. domów i mieszkań o wysokim standardzie energooszczędności. Celem programu jest także rozwój rynku technologii energooszczędnych w Polsce oraz zgromadzenie do 2021 roku kompetencji niezbędnych do budowy budynków o niemal zerowym zużyciu energii, spełniając tym samym wymogi UE w tym zakresie – komentuje Witold Maziarz rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

gramwzielone.pl