Efektywna energetycznie szkoła powstanie w Gdańsku

Efektywna energetycznie szkoła powstanie w Gdańsku. Zakończyła się druga edycja konkursu Eco – Miasto

 

Systemy zarządzania energią, oświetleniem i ogrzewaniem zostaną zainstalowane
w jednej z gdańskich szkół. W ten sposób możliwe będzie efektywne wykorzystanie energii elektrycznej i ciepła w budynku szkolnym. Pozwoli to również na obniżenie kosztów tych mediów. Innowacyjny system, który zostanie zaimplementowany w szkole został ufundowany przez firmę Schneider Electric w ramach zakończonej drugiej edycji konkursu Eco – Miasto, której organizatorem jest ambasada Francji.

REKLAMA

Ambasada Francji wraz ze Schneider Electric, globalnym specjalistą w zarządzaniu energią oraz partnerami, zakończył drugą edycję projektu Eco – Miasto. Jego celem jest rozpowszechnianie wśród polskich gmin dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju
i rozpoczęcie procesu ich wdrażania. W ramach projektu prowadzone były seminaria m.in.
na temat efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.

Oprócz seminariów prowadzony był również konkurs, w którym nagradzono miasta realizujące działania w zakresie zrównoważonego rozwoju w trzech kategoriach : mobilność zrównoważona, efektywność energetyczna budynków oraz gospodarka odpadami. W kategorii efektywność energetyczna miast, z liczbą powyżej 100 tysięcy mieszkańców, zwyciężył Gdańsk. Dla zwycięskiej gminy partner projektu, firma Schneider Electric ufundowała specjalny system SmartStruxure Lite przeznaczony do zarządzania energią elektryczną i ogrzewaniem
w szkole. Nagroda, którą ufundował Schneider Electric pozwoli osiągnąć wymierne oszczędności w zakresie zużycia energii i podniesienia komfortu cieplnego. Co więcej, pozwoli również zademonstrować nasze możliwości w tym zakresie – mówi Jacek Łukaszewski, Prezes Zarządu Schneider Electric Polska.

Gdańsk już od dłuższego czasu realizuje projekty w obszarze efektywności energetycznej.
W ramach pilotażu zrealizowaliśmy pierwszy projekt, który obejmował cztery szkoły i dwa budynki administracyjne. Dzisiaj realizujemy drugi, który obejmuje kolejne pięć szkół. Nagroda, którą otrzymaliśmy będzie dla nas cennym wkładem w projekt, w którym wraz z trzema gminami budujemy jedną szkołę. Zostanie ona wyposażona w ten właśnie system –  mówi Marcin Dawidowski, Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Miasta Gdańsk.

Korzyści dla szkoły i gminy

REKLAMA

Przyglądając się szkole jako budynkowi, możemy określić, że w przykładowym obiekcie szkolnym o powierzchni użytkowej 2100 m2, składającym się z minimum
16 pomieszczeń do nauki, całkowite koszty jego utrzymania kształtują się na poziomie około 300 tysięcy złotych. Koszty zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej stanowią blisko 50% wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem takiego budynku. Po przeprowadzonej modernizacji szkoły, opierającej się na wspomnianym rozwiązaniu w zakresie oświetlenia
i ogrzewania, można oszacować, że ogólna oszczędność uplasuje się na poziomie około 30%. Jak pokazuje praktyka, najczęściej osiągany poziom oszczędności to 30%
w oświetleniu oraz 40% w ogrzewaniu. Zatem samorządy lokalne, a także szkoły mogą liczyć na znaczne oszczędności dla budżetów własnych.

Zarządzanie oświetleniem

Jednym z ważnych elementów komfortowego środowiska nauki jest jakość oświetlenia. Powinno być ono dostosowane do wymagań wyznaczonych zarówno cechami fizjologicznymi organów wzroku, jak i rodzajem pracy. System automatyki, który zostanie wprowadzony, pozwala zapewnić odpowiedni poziom oświetlenia sal lekcyjnych, który utrzymywany jest automatycznie, niezależnie od zmian pogody oraz stopnia nasłonecznienia. W pierwszej kolejności wykorzystuje on światło naturalne, którego działanie jest znacznie bardziej przyjazne dla wzroku niż sztuczne oświetlenie. Co więcej, zostaje włączone dopiero w momencie pogorszenia warunków pogodowych panujących na zewnątrz budynku.

Zarządzanie klimatem

Fundamentalnym czynnikiem, który decyduje o stworzeniu optymalnego środowiska do nauki, jest również temperatura otoczenia. Zastosowanie rozwiązania SmartStruxure™ Lite, pozwala na sprawne i precyzyjne zarządzanie systemami ogrzewania i klimatyzacji w niemalże wszystkich pomieszczeniach szkoły. Wysokość temperatury w danym pomieszczeniu – sali lekcyjnej, warsztatowej czy gimnastycznej – może być zaprogramowana na podstawie harmonogramu zajęć. Dzięki temu pomieszczenie lekcyjne będzie ogrzane (zimą) lub schłodzone (latem) w taki sposób, by utrzymać wymagany poziom komfortu, niezależnie od obecności uczniów w pomieszczeniu, ich frekwencji podczas lekcji czy warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz.

Technologia, która zostanie zastosowana, ma na celu zaprezentowanie jak efektywnie można zarządzać energią w każdej ze szkół oraz jak zmniejszyć koszty związane z jej funkcjonowaniem. Będzie to szczególnie istotne dla gminnych budżetów, gdyż koszty te stanowią dla nich duże obciążenie.

Projekt Eco – Miasto organizowany jest przez Ambasadę Francji w Polsce, we współpracy
z Renault Polska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firmami Saint-Gobain, Schneider Electric i Krajową Agencją Poszanowania Energii.