Koniec z f-gazami w pompach ciepła. Co to oznacza dla klientów i branży?

Koniec z f-gazami w pompach ciepła. Co to oznacza dla klientów i branży?
JBG-2

Unia Europejska planuje wprowadzić od 2026 roku zakaz stosowania niektórych czynników f-gazowych w pompach ciepła. Chodzi przede wszystkim o fluorowane gazowe związki węgla (HFC), które są szkodliwe dla środowiska i przyczyniają się do globalnego ocieplenia. Wprowadzenie zakazu ich stosowania ma na celu zmniejszenie emisji tych substancji i ograniczenie negatywnego ich wpływu na klimat.

Nowe przepisy wprowadzą zakaz sprzedaży urządzeń ze współczynnikiem globalnego ocieplenia (GWP) równym lub większym 150.

Planowane ograniczenia dotyczą tylko nowych urządzeń, wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu i nie dotyczą już zainstalowanych urządzeń u klientów.

Z dużym prawdopodobieństwem można założyć wystąpienie problemów z dostępnością i ze znacznym wzrostem cen czynników, takich jak R410A i R32 – niezbędnych dla zapewnienia usług serwisowych i konserwacyjnych dla urządzeń wyprodukowanych przed wprowadzeniem ograniczeń w stosowaniu czynników f-gazowych.

Doświadczenia firmy JBG-2 w poprzednich zmianach stosowania czynników chłodniczych

W 2014 zostało opublikowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych. W celu ochrony klimatu przed powstawaniem dziury ozonowej wprowadzone zostały ograniczenia w stosowaniu tych czynników  chłodniczych w produkowanych urządzeniach. Branża chłodnicza musiała się przestawić i zacząć stosować nowe czynniki chłodnicze. Popularne gazy takie jak R404A, R410A (najbardziej efektywne z chłodniczego punktu widzenia), okazały się bardzo nieekologiczne. Ich współczynnik globalnego ocieplenia wynosi 3922 GWP dla czynnika R404A oraz 2088 GWP dla czynnika R410A.

W przypadku urządzeń typu plug-in i remote od 1 stycznia 2020 r. możliwe było wprowadzenie na rynek wyłącznie urządzeń z czynnikami o GWP równym lub mniejszym 2500. Od 1 stycznia 2022 r. można produkować już tylko urządzenia typu plug-in zawierające czynnik o GWP równym lub mniejszym 150.

Firma JBG-2 od 2015 roku sukcesywnie przechodziła na czynniki ekologiczne:

  • propan R290 o współczynniku GWP 3 (urządzenia plug-in)
  • izobutan R600a o współczynniku GWP 3 (urządzenia plug-in)
  • dwutlenek węgla CO2 o współczynniku GWP 1 (urządzenia remote)

W czasie wycofywania nieekologicznych gazów chłodniczych można było zauważyć znaczące zmniejszenie ich dostępności oraz istotne zmiany cen.

Pojawia się pytanie: Czy taka sytuacja na rynku czynników chłodniczych może się powtórzyć po wprowadzeniu nowych ograniczeń?

Na takie pytanie powinien odpowiedzieć każdy, kto obecnie planuje inwestycję w pompę ciepła.

 

pompa ciepła
JBG-2

Jak konsumenci powinni przygotować się na planowany zakaz stosowania od 2026 roku czynników f-gazowych w pompach ciepła?

Konsumenci, którzy chcą zakupić pompę ciepła, powinni wybierać urządzenia producentów, którzy już teraz spełniają normy dla czynników ekologicznych. Podjęcie takiej decyzji pozwoli w przyszłości uniknąć zawirowań na rynku związanych z ewentualną podwyżką cen „nieekologicznych” czynników, ich ograniczoną dostępnością, a także ze wzrostem cen usług serwisowych urządzeń pracujących z tymi czynnikami.

Możliwymi do zastosowania nowych pompach czynnikami spełniającymi nowe wymagania Unii Europejskiej są:

  • R290 – czysty propan, występujący jako naturalny składnik gazu ziemnego. Ma znikomy wpływ na globalne ocieplenie, nie niszczy warstwy ozonowej. Jego współczynnik GWP wynosi 3, dlatego jest nazywany ekologicznym czynnikiem chłodniczym
  • R454C – mieszanka R32 i R1234yf, posiada współczynnik GWP = 146. Przewidziany do użycia jako zamiennik czynników R-410A oraz R32 w nowo projektowanych urządzeniach
  • R744 – czyli CO2 – czynnik stosowany tylko w przemysłowych pompach ciepła o temperaturach zasilania ok. 90 st. C oraz ciśnieniach pracy ok. 120 bar

Najkorzystniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia konsumenta jest zakup pompy ciepła, która wykorzystuje najbardziej ekologiczny czynnik tj. R290.  Producent JBG-2 posiada w swojej ofercie pompy ciepła JBG HT, które wykorzystują ten czynnik.

pompa ciepła
JBG-2

Pompa ciepła propanowa przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu przemysłu na klimat. Ponadto ekologiczne pompy ciepła są korzystne dla konsumentów, ponieważ są bardziej energooszczędne i mogą przyczynić się do zmniejszenia kosztów związanych z ogrzewaniem. Zachęcamy do wyboru pomp ciepła, które już dzisiaj spełniają normy ekologiczne i odpowiadają zaplanowanym zmianom przepisów Unii Europejskiej.

 

artykuł sponsorowany